Fridtjof Nansens vei 12 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Fridtjof Eiendom AS om gjennomføring av reguleringsplan for Fridtjof Nansens vei 12.

Avtalen regulerer finansiering og oppgradering av offentlig infrastruktur i området. 

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 26.02.2020 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201609500.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 2. november 2020.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 18/1835».

Kontakt 

Line Ringsøy Johnsen
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no