Lørenveien 51 og Lørenvangen 14 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Lørenveien 51 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Lørenveien 51 og Lørenvangen 14.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 25.09.2019 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201601635

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 


Merknader 

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 11. august 2020. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 19/2852».


Kontakt 

Alexander Liland
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no