Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Gladengveien 12-14 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Gladengveien Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Gladengveien 12-14.

Avtalen regulerer finansiering og oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 18.12.2019 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201708971.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 21. desember 2020. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 20/165».

Kontakt

Alexander Liland
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no