Til innhold
Søke bevilling eller gjøre endringer

Serveringsbevilling

Oslos skjenkesteder kan åpne igjen fra 1. juni

Da oppheves kravet til matservering. Barer, puber og andre skjenkesteder må først registrere seg hos Næringsetaten.

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

  • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
  • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
  • I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.
  • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse. Les mer her.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Klikk på lenken lengre ned på denne siden. Logg inn via ID-porten for å opprette søknaden. Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet.

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. Hvis du krysser av for at du skal starte et nytt sted må du legge inn alle opplysningene selv. Hvis du krysser av for at du skal overta et sted, skriver du adressen og trykker «finn bevilling» og da fylles enkelte felt ut automatisk. Det du legger inn av opplysninger kan gjenbrukes og redigeres. Du behøver altså ikke legge inn alle dine data neste gang du skal søke. Søknaden kan mellomlagres slik at du kan gå tilbake til den senere. Du gjenfinner opplysningene på Min side under meldingsboks. Alle utkast, innsendinger til kommunen og svar fra kommunen finner du i meldingsboksen din.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

  • Bekreftelse på bestått etablererprøve, hvis prøven ikke er tatt i Oslo
  • Beskrivelse av stedets beliggenhet

Her søker du om serveringsbevilling

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søkand eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.