Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et nytt sted hvor det skal serveres mat og alkoholfri drikke? Da må du søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Hvis du skal overta og drive et serveringssted som har bevilling, må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om å overta stedet. Da kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. Les mer om eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling.

Krav til søker

  • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven.
  • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Slik søker du

Under finner du søknadsskjema for serveringsbevilling. Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet som skal søke om bevilling.

Dette må du legge ved søknaden

  • Bekreftelse på at daglig leder ved serveringsstedet har bestått etablererprøven, hvis prøven ikke er tatt i Oslo.
  • Hvis du har overtatt et serveringssted som har bevilling, må du legge ved dokumentasjon på overdragelsen.
  • I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.

Søk om serveringsbevilling (logg inn)

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles innen 60 dager.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet du har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.

Vi sender søknaden på høring til politiet og Skatteetaten. Hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen, kan det ta lengre tid. Da vil vi orientere deg om forsinkelsen og når du kan forvente svar

Lover og regler