Serveringsbevilling

Skal dere starte eller overta et serveringssted, eller selge mat fra en foodtruck eller matvogn, må dere søke om serveringsbevilling.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres. Alle salgs- og skjenkebevillinger er fortsatt gyldige til 31.12.2024.

Når trenger dere serveringsbevilling?

Starte et nytt serveringssted

Planlegger dere å starte et nytt sted hvor det skal serveres mat og alkoholfri drikke? Da må dere søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Overta et serveringssted med bevilling

Hvis dere skal overta og drive et serveringssted som har bevilling, må dere søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at dere inngikk avtale om å overta stedet. Da kan dere drive videre på tidligere eiers bevilling mens dere venter på at søknad om ny bevilling behandles.Les mer om eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling.

Foodtrucks, matvogner og mobile enheter

For å kunne selge mat og alkoholfri drikke fra en foodtruck eller en mobil enhet som for eksempel en el-sykkel, en liten salgsvogn eller en matvogn, må dere søke om serveringsbevilling.

Søk om plass til foodtrucks hos Bymiljøetaten
Søk om leie av kommunal grunn hos Bymiljøetaten eller bydelene
Bymiljøetaten legger ut kunngjøringer med
informasjon om tilgjengelige salgsplasser på Oslos badestrender.

Hvordan få serveringsbevilling?

  • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
  • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
  • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Det er bare styreleder, daglig leder eller en person som har rollen «kommunale tjenester» i Altinn som kan søke om bevilling.

Søk om serveringsbevilling (logg inn)

Vedlegg som må følge søknaden

  • Bekreftelse på at daglig leder ved serveringsstedet har bestått etablererprøven, hvis prøven ikke er tatt i Oslo. Hvis prøven ikke er gjennomført ennå, kan bekreftelsen ettersendes.
  • Hvis dere har overtatt et serveringssted som har bevilling, må dere legge ved dokumentasjon på overdragelsen.
  • I noen tilfeller trenger vi flere opplysninger. Da tar vi kontakt med dere.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet dere har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.

Vi sender søknaden på høring til politiet og Skatteetaten. Hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden, eller hvis dere gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen, kan det ta lengre tid. Da vil vi orientere om forsinkelsen og når dere kan forvente svar.

Vi sender svaret til din digitale postkasse.

Lover og regler