Serverings- og skjenkebevilling

Serveringssteder som skal servere mat og alkohol, må søke om serverings- og skjenkebevilling. Skjenkesteder som kun skal servere alkohol, må også søke om både serverings- og skjenkebevilling.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres. Alle salgs- og skjenkebevillinger er derfor gyldige til 31.12.2024.

Når trenger dere serverings- og skjenkebevilling?

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

Hvordan søke om serverings- og skjenkebevilling?

Det er bare styreleder, daglig leder eller en person som har rollen «kommunale tjenester» i Altinn som kan søke om bevilling.

Søk om serverings- og skjenkebevilling (logg inn)

Vedlegg som må følge søknaden

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet.
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder på stedet. Hvis prøven ikke er gjennomført ennå, kan bekreftelsen ettersendes.
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet. Hvis prøven ikke er gjennomført ennå, kan bekreftelsen ettersendes.
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok, ikke eldre enn seks måneder, med bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent.
 • Eieroversikt helt ned til personnivå.
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering, hvis stedet skal ha uteservering.
 • Ved uteservering må arealet angis i antall kvadratmeter, og lengde x bredde må oppgis.
 • Plantegning hvor skjenkearealet inne og eventuelt ute er tydelig skravert.
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis dere søker om bevilling etter eierskifte.
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis
 • I noen tilfeller trenger vi flere opplysninger. Da tar vi kontakt med dere.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager, og søknad om skjenkebevilling behandles innen fire måneder. Ofte tar det kortere tid.

Søknadene sendes på høring til politiet, bydelene og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis dere gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. Da vil vi orientere om forsinkelsen og når dere kan forvente svar.

Vi sender svaret til din digitale postkasse.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.