Søke bevilling eller gjøre endringer

Skjenkebevilling

Det er ikke lov å servere alkohol etter klokken 24:00

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Klikk på lenken lengre ned på denne siden. Logg inn via ID-porten for å opprette søknaden. Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet.

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. Hvis du krysser av for at du skal starte et nytt sted må du legge inn alle opplysningene selv. Hvis du krysser av for at du skal overta et sted, skriver du adressen og trykker «finn bevilling» og da fylles enkelte felt ut automatisk. Det du legger inn av opplysninger kan gjenbrukes og redigeres. Du behøver altså ikke legge inn alle dine data neste gang du skal søke. Søknaden kan mellomlagres slik at du kan gå tilbake til den senere. Du gjenfinner opplysningene på Min side under meldingsboks. Alle utkast, innsendinger til kommunen og svar fra kommunen finner du i meldingsboksen din.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis

Næringsetaten kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Søk om skjenkebevilling her

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret, bydelene og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.