Byråd for helse

Saliba Andreas Korkunc (H) er byråd for helse.

Om byråden

Byråd for helse har det politiske ansvaret for kommunens helse- og omsorgstjenester, akutte helsetjenester, folkehelse, Aldersvennlig Oslo, tilpassede boliger til innbyggere med hjelpebehov, velferdsteknologi og e-helse. Byråden har også det helhetlige ansvaret for oppfølging av bydelene.

Kort biografi Saliba Andreas Korkunc

Politisk ledelse

Byråd

Saliba Andreas Korkunc (H)

Byrådssekretærer

Trude Bakke (H)
Telefon: 99 22 48 16
E-post: trude.bakke@oslo.kommune.no

Daniel Lyngseth Fenstad (H)
Telefon: 47 90 20 73
E-post: daniel.fenstad@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Svein Lyngroth
Telefon: 23 46 11 30
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Pressevakt

Ansvarsområder

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO