Aldersvennlig Oslo

Oslo skal bli en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle. Byen skal være god å vokse opp og bli gammel i. Utviklingen av en mer aldersvennlig by skal skje gjennom følgende seks satsingsområder på tvers av sektorer i Oslo kommune.

1. Samfunnsdeltakelse

Alle innbyggere skal ha mulighet til å delta i samfunnet, engasjere seg i den offentlige debatten og være med å påvirke utviklingen i byen.

Senior i Sentrum-uken

Oslo kommune har for eksempel arrangert Senior i Sentrum-uken siden i 2013. Uken starter med Demens i Oslo i forbindelse med den internasjonale Alzheimerdagen 21. september og avsluttes med festforestilling i Rådhuset på FNs internasjonale eldredag 1. oktober. I løpet av denne perioden arrangeres det rullator- og stavgangsløp, og Oslo kommunes seniorpriser deles ut.

Ulike arrangementer som for eksempel konserter, workshop og filmvisning gjennomføres fra år til år. Målgruppene for arrangementene omfatter eldre innbyggere, pårørende og ansatte i Oslo kommune.

Følg senioruken på Facebook

2. Transport

Alle innbyggere skal ha tilgang til hele byen, bruke offentlig transport og oppleve at reisen er trygg. Eldre skal opprettholde mobilitet og uavhengighet.

Ruter aldersvennlig transport er for eksempel et nytt busstilbud for deg som er fylt 67 år. Tilbudet er for deg som er hjemme på dagtid og trenger transport fra dør til dør når du skal gjøre ærender, gå på besøk, eller har lyst på en tur ut.

Tilbudet gjelder i bydelene:

  • Alna
  • Bjerke
  • Nordre Aker
  • Sagene
  • Ullern
  • Vestre Aker
  • Østensjø fra 1. mai 2023

Slik bestiller du aldersvennlig transport.

3. Bolig

Kjente miljøer og tilpassede omgivelser fremmer trygghet. Ved tilrettelagte botilbud ønsker Oslo å legge grunnlag for at flere mestrer hverdagen i eget hjem.

4. Utendørsområder og fysisk aktivitet

Byrommene og grønne områder i nærmiljøet skal være tilrettelagt for bruk av alle aldersgrupper.

5. Kommunikasjon og medvirkning

Seniorbefolkningen i Oslo skal ha tilgang til relevant, forståelig, oppdatert og pålitelig informasjon.

6. Helse- og omsorgstjenester

Eldre skal få god hjelp og helhetlig støtte når de trenger det, og de skal oppleve mestring og trygghet.

Alle bydelene i Oslo har for eksempel en seniorveileder. Seniorveilederne kan styrke dine muligheter til å bo trygt hjemme lengst mulig og ha en aktiv og meningsfull hverdag. Temaer i samtalen med en seniorveileder er tilpasset deg og dine behov. Både eldre og pårørende kan ta kontakt med hvis de har spørsmål.

Se hele handlingsplanen for Aldersvennlig by

Om Aldersvennlig by

Handlingsplanen for en aldersvennlig by er i stor grad et resultat av medvirkningsaktiviteter som konferanser og folkemøter hvor byens innbyggere har gitt innspill på utfordringer og løsninger i utviklingen av en aldersvennlig by. Medvirkning skal også stå sentralt når handlingsplanen iverksettes og utvikles videre.

Mye av arbeidet på veien til å bli en mer aldersvennlig by skjer lokalt, ta gjerne kontakt med din bydel for mer informasjon. Kanskje kan nettopp du bidra i videreutviklingen av aldersvennlige tiltak i Oslo kommune?

Les mer om

Kontakt

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
Telefon: 23 46 11 30
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Olav Vs gate 4, 0161 OSLO