Seniorpriser

Seniorprisene skal inspirere til nytenking gjennom å vise frem det beste fra eldreomsorgen.

Om prisen

Oslo kommune har siden 2013 delt ut seniorpriser innen eldreomsorgen. Formålet med prisene er å anerkjenne og synliggjøre gode tiltak og enkeltarbeideres innsats. Fra 2020 deles prisene ut annethvert år.

Det deles ut to priser:

 • Beste aldersvennlige tiltak som fremmer aktivitet hos eldre mennesker
 • Hederspris til årets medarbeider i eldreomsorgen i Oslo

Fagprisen for beste aldersvennlige tiltak er et diplom og 50 000 kroner. Prisen skal gå til tjenesten, virksomheten eller bedriften som står for tiltaket, og denne prisen kan ikke gå til en enkeltperson.

Hedersprisen til årets medarbeider er et fotografi som er tatt av en eldre fotograf og er spesialdesignet til formålet.

Kriterier for valg av kandidater

Kandidatene til prisene kan både være kommunale, private og ideelle virksomheter, eller ansatte i kommunal, privat eller ideell virksomhet, innen eldreomsorgen i Oslo. Alle kan foreslå kandidater til begge prisene.

Fagpris for aldersvennlig tiltak

En pris for tiltak som fremmer aktivitet hos eldre mennesker. Prisen skal gå til tjenesten/virksomheten som står for tiltaket. Prisen kan ikke gå til en enkeltperson.

Det prioriteres tiltak som:

 • Involverer eldre mennesker i utviklingen og utformingen av tiltaket
 • Tar utgangspunkt i eldre menneskers egne ressurser ved gjennomføringen av tiltaket

Videre vil det bli vektlagt at tiltaket:

 • Bidrar til at eldre mennesker kan være aktive deltagere i samfunnet
 • Åpner opp for deltagelse fra nærmiljøet
 • Synliggjøres og spres på en god måte
 • Er nyskapende

Hederspris til årets medarbeider

En hederspris til årets medarbeider i eldreomsorgen i Oslo.

Kandidaten må:

 • Være fast ansatt i en virksomhet innen eldreomsorgen i Oslo

Videre vil kandidaten bli vurdert ut fra om han eller hun:

 • Legger til rette for at eldre mennesker kan bidra med sine ressurser
 • Legger til rette for medvirkning fra eldre mennesker
 • Fremmer god kvalitet innenfor sitt arbeidsområde
 • Bidrar til et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Representerer eldreomsorgen på en god måte

Juryen

Juryen består av leder for det sentrale eldreråd i Oslo, byråd for eldre, helse og arbeid og kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. En arbeidsgruppe med representanter fra Helseetaten og Sykehjemsetaten innstiller tre kandidater til hver pris i uprioritert rekkefølge.

Tidligere vinnere

Beste aldersvennlige tiltak som fremmer aktivitet hos eldre mennesker

2019: Seniortiltakene, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI i Oslo og Akershus
2018: Pastor Fangens vei 22 Seniorhus, Bydel Nordre Aker.
2017: «Dette er mitt liv» ved Kirkens Bymisjon
2016:«Datacafé» på Røa seniorsenter

Årets medarbeider

2019: Maha El Barakawi, helsefagarbeider, Grefsenhjemmet
2018: Solfrid Rosenvold Lyngroth, fagkoordinator for fagteam demens ved Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
2017: Runa Bosnes Engen, kulturleder på Lambertseter alders- og sykehjem
2016: Kjersti Haug, aktivitør Sagenehjemmet
2015: Bjørg Tvinnereim Moe, kulturarbeider Bekkelagshjemmet
2014: Geir Hansen, daværende daglig leder ved Hovseterhjemmet
2013: Heidi Karsrud Nordal, daværende avdelingsleder Bydel Østensjø

Beste tiltak for å fremme aktiv aldring blant hjemmeboende eldre

2015: «Juniorgruppa» på Frogner seniorsenter (Forum for menn under 75 år)
2014: «Inn på tur» ved Bygdøy seniorsenter
2013: «Balansekunst» i Bydel Stovner

Beste aktivitetstiltak for at beboeren opplever sykehjemmet som sitt hjem

2015: Økernhjemmet/Manglerudhjemmet for prosjektet «Bedre hverdagsliv i sykehjem»
2014: Sansehagen på Lindeberg omsorgssenter
2013: «Gjemt, men ikke glemt» ved Ammerudhjemmet

Oversikt over alle tidligere innstilte og vinnere 2013-2019 (PDF 0,5MB)

Opptak av prisutdelingen i Rådhuset 27. september 2019

Kontaktperson

Guro E. Lilleås
Mobil: 481 06 291
E-post: guro.lilleas@hel.oslo.kommune.no