Dagsenter for eldre

På dagsentrene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider.

Hvem kan dagsenter være aktuelt for?

  • Eldre som bor hjemme og har vanskeligheeter med å komme seg ut av huset på egen hånd
  • Eldre som er ensomme, har lite å gjøre på dagtid, og generelt har et ønske om å være mer sosiale i hverdagen

For eldre som klarer seg selv, uten betydelig hjelp fra andre, kan seniorsenter være et godt alternativ. Her finner du en oversikt over seniorsentrene i Oslo.

Hva kan du få?

  • Plass på dagsenter fra en til fem hverdager i uken. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet
  • Frokost og middag
  • Ernæringsveiledning
  • Aktivitets- og kulturtilbud
  • Opptrening

Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem.

Hva koster det?

Det koster 100 kroner per dag. Dette inkluderer to måltider og transport til og fra dagsenteret.

Slik søker du

Du søker om dagsenter ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om dagsenter eller andre tjenester kan passe.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Se oversikt over dagsentre for eldre i Oslo

Vi har dagsenterplasser på flere av våre sykehjem og helsehus.Se oversikt over alle dagsentre i Oslo

Har du noen spørsmål om tjenesten?

Hvis du har noen spørsmål om tjenesten kan du enten ta kontakt med seniorveilederen din i bydelen, eller søknadskontoret.