Omsorgsbolig og sykehjem

Sykehjem

Sykehjem er et tilbud for deg som ikke kan bo hjemme. På sykehjem finnes det opphold for deg som trenger ulike former for pleie og omsorg i en avgrenset eller lengre periode.

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Alle våre sykehjem og helsehus er åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene.

Eldre kvinne sammen med yngre kvinne

Vi søker etter flinke folk

Vil du jobbe på sykehjem?