Sykehjem

Sykehjem er et tilbud for deg som ikke kan bo hjemme. På sykehjem finnes det opphold for deg som trenger ulike former for pleie og omsorg i en avgrenset eller lengre periode.

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Det er fortsatt besøksregler på sykehjem og helsehus som følge av korona. Viktig at alle smittevernregler følges for å unngå at smitte kommer inn på våre institusjoner.

Eldre kvinne sammen med yngre kvinne

Vi søker etter flinke folk

Vil du jobbe på sykehjem?