Sykehjem

Sykehjem er et tilbud for deg som ikke kan bo hjemme. På sykehjem finnes det opphold for deg som trenger ulike former for pleie og omsorg i en avgrenset eller lengre periode.

Eldre kvinne sammen med yngre kvinne

Vi søker etter flinke folk

Vil du jobbe på sykehjem?