Lindrende enhet

Slik søker du

Korttidsopphold på lindrende enhet søkes via bydel.

Om tjenesten

Lindrende enhet er et byomfattende tilbud til voksne (fra 18 år) pasienter med sammensatt behov for lindrende behandling (fysisk, psykisk, sosialt, åndelig/eksistensielt), pleie og omsorg. Pasientene kommer fra hjemmet, sykehus eller annet helsehus. Lindrende enhet er en spesialavdeling med 16 plasser. Alle helsehus/langtidshjem har kompetanse i grunnleggende lindrende behandling.

Det er én lindrende enhet i Oslo. Enheten er plassert på:

Lindrende enhet gir tilbud om

  • justering av symptomlindrende behandling som bidrar til best mulig funksjon, samt planlegging av videre oppfølging
  • symptomlindrende behandling, pleie og omsorg inntil livets slutt
  • avlaste pårørende
  • pårørende er velkommen til å være i avdelingen så langt det lar seg gjøre