Solvang helsehus

Om Solvang helsehus

Solvang helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har avklarings- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene.

Helsehuset har 141 pasientrom, alle med egne bad. Det er spisesaler og oppholdsrom per avdeling som kan brukes til ulike aktiviteter. Alle avdelinger har utgang til egen balkong. I tillegg har pasienter og pårørende tilgang til en flott hage med lysthus som kan benyttes til rekreasjonsområde og ulike aktiviteter.

Lindrende enhet

Spesialavdeling med 16 senger. Tilbud utviklet spesielt for alvorlig syke og døende med behov for mer avansert behandling, pleie og omsorg.

Les mer om vårt plasstilbud på lindrende enhet

Trygghetsavdeling

Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg. Den eldre tar selv kontakt med tjenesten og kan skrive seg inn.

Mer informasjon om tilbudet ved Trygghetsavdelingen vår

Dagrehabiliteringen

Dagrehabiliteringen er et rehabiliteringstilbud til deg over 18 år som har behov for en tverrfaglig og planmessig oppfølging etter skade, sykdom eller funksjonsfall. Målsettingen er at du i løpet av oppholdet skal oppnå best mulig funksjon slik at du kan delta sosialt og i samfunnet, samt at du har kommet på god vei videre i din prosess og har fått motivasjon og trygghet til å bruke dine ressurser videre.

Tilbudet gjelder for innbyggere i bydelene Grorud, Stovner og Alna, og det er saksbehandler i bydel som fatter vedtak og er kontaktperson. Mer informasjon om tilbudet ved Dagrehabiliteringen vår.

Korttidsopphold

Målet med et korttidsopphold på helsehus er å kartlegge helsetilstand, samt behov for hjelp og opptrening, slik at pasienter kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Det er bydelen der pasienten bor som fatter vedtak om opphold og varigheten av oppholdet. Målet for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasienten.

Brukermedvirkning er helsefremmende og bidrar til mestring og motivasjon ved at pasienten setter egne mål, derfor er vi opptatt av «hva er viktig for deg?».

Hva tilbyr helsehuset?

Korttidsopphold i helsehus er et tilbud for personer med sammensatte helseutfordringer, og som er i behov av behandling og/-eller rehabilitering.

Vi tilbyr:

 • Medisinsk behandling, opptrening og rehabilitering i et avgrenset tidsrom, slik at pasienter kan fortsette å bo hjemme
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten i bydelen for et best mulig tilbud til den enkelte pasient
 • Motivasjon og egenaktivitet er viktig for å få best mulig nytte av oppholdet.
 • Samarbeid med pårørende er også viktig for å få til et godt opphold for pasientene.

Dersom man er innlagt for rehabilitering foregår treningen både individuelt, i grupper og ved egentrening. Treningen den enkelte får tilbud om, kan være gruppetrening og/eller individuell trening, både med og uten fysioterapeut.

Mengden trening er tilpasset den enkelte sitt funksjonsnivå og medisinske behov med bakgrunn i en tverrfaglig vurdering. Mestring av daglige aktiviteter som f.eks. personlig hygiene, påkledning, spisesituasjon og ved forflytning til og fra ulike gjøremål kan også være en viktig del av opptreningen som vi kan hjelpe med.

Det er viktig at man er så aktiv som man klarer i de daglige gjøremålene og tar ansvar for å følge anbefalinger og eventuelt egentreningsprogrammet man får av terapeutene.
Personalet tilstreber å gi pasientene muligheter til å utføre aktiviteter man gjør i dagliglivet. Bevegelse gir styrke.

Avlastningsplasser

På Solvang er det også lokalisert plasser for avlastning og rullerende avlastning. Avlastningsplasser og faste rullerende avlastningsopphold er et viktig tilbud for å gi avlastning for pårørende med omsorgsoppgaver, og bidrar til at omsorgstrengende kan bo hjemme. I dag er det 28 slike plasser på Solvang helsehus

Kompetanse

Helsehuset har faglært personale, med høy tverrfaglig kompetanse. Behandlingsteamet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og vernepleiere. I tillegg har helsehuset tilgjengelighet til både klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og prest. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanninger innenfor sitt fagområde.

Helsehuset tar imot studenter i praksis fra høgskoler, universitet og fagskoler.

Besøkstider

Solvang helsehus er åpent for besøk:

 • Hverdager mellom kl. 14:00 – 19:00
 • Lørdag, søndag og helligdager kl. 12:00 – 17:00

Solvang helsehus på Facebook

Transport og parkering

Vi har mange parkeringsplasser på fremsiden av helsehuset og langs alleen som leder opp til Solvang. Det er også plasser tilgjengelig i stikkvei som leder opp til baksiden av Solvang. Besøkende må registrere bilnummer på terminal i resepsjonsområdet ved hovedinngangen vår for å ha gyldig parkeringstillatelse. For øvrig informasjon henvises det til skilting på området.

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider.

Video fra helsehuset

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Kontaktinformasjon

Trygghetsavdelingen

For bestilling av opphold
Telefontid: mandag - fredag kl. 08:00-15:00.
Telefon

Trygghetsavdelingen

For henvendelse om gjester
Telefontid kl 08:00-22:00, alle dager
Telefon

Trygghetsavdelingen

Avdelingsleder
Ida Hovengen Edelman
Telefon

Avdeling 2B

Avdelingsleder
Jenny Wilberg Fjelldal
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 3A

Avdelingsleder
Bente Kristin Brataas
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 3B

Avdelingsleder
Reidun Nordlien
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 4A Lindrende enhet

Avdelingsleder
Reidun Nordlien
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 4B

Avdelingsleder
Bente Kristin Brataas
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef
Monika Vartdal
Mobil
Administrasjonssjef/informasjonskontakt
Ronny Reite
Mobil
Kvalitetssjef
Silje Haugo
Mobil

Serviceavdelingen

Leder
Teresa Hultengreen
Mobil

Kontakt

Telefon
23 43 51 00
Faks
22 74 23 37
E-post
postmottak.solvanghelsehus@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Regnbueveien 2A
0664 OSLO
Besøksadresse:
Regnbueveien 2A
0664 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag