Trygghetsavdelinger for eldre

Om tjenesten

En trygghetsavdeling er et tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig hjemmesituasjon, og som i en kortere periode har behov for hjelp og omsorg i trygge omgivelser. Du trenger ikke søke plass, det holder å ringe og avtale et opphold.

Les mer om trygghetsavdelingene (PDF).

Det er to trygghetsavdelinger i Oslo. Avdelingene er plassert på:

Når du ringer for å avtale opphold, vil du få informasjon om hvilken avdeling du tilhører.

Hva får du?

 • et opphold som varer i opptil 21 døgn
 • enkel pleie som stell av sår og dosering av medisiner
 • måltider sammen med andre beboere
 • sosialt samvær
 • tilbud om å delta i aktiviteter
 • sykepleiekompetanse på dag- og kveldstid

Det er ikke lege tilknyttet trygghetsavdelingene. Hvis du har behov for legetilsyn under oppholdet, vil vi hjelpe deg med å kontakte fastlege eller legevakt dersom du ikke klarer det på egenhånd. Trygghetsavdelingene har heller ikke fysio- eller ergoterapeut.

Krav til søker

 • du må ringe selv for å få plass på trygghetsavdeling
 • du bor til vanlig hjemme
 • du kan vaske og stelle deg selv
 • du kan forflytte deg på egenhånd
 • du fungerer i et sosialt fellesskap med andre eldre

Trygghetsopphold er ikke et tilbud til personer med stor grad av demens, rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer.

Hva koster det?

Pris per døgn er kr 193. Vi sender deg giro etter endt opphold.

Søknadsfrist

Du kan skrives inn samme dag som du ringer til oss, eller bestille opphold frem i tid.

Slik søker du plass på trygghetsavdeling

 1. Ring 810 00 030 mellom kl. 08:00-15:00 alle hverdager

  For å finne ut om dette er det riktige tilbudet for deg, vil vi stille deg noen spørsmål om hvordan du har det.

  Du må selv kunne redegjøre for egne behov under samtale.

 2. Transport

  Du må selv ordne med og betale for transport til og fra trygghetsavdelingen.

Hva skjer videre?

 • Trygghetsavdelingen vasker ikke privat tøy, så du må ta med nok tøyskift for hele oppholdet
 • Husk å ta med egne medisiner, hjelpemidler og annet utstyr du trenger i løpet av oppholdet. Dette gjelder for eksempel rullator, bandasjer, bleier, blodsukkerapparat og lignende
 • Hvis du trenger hjelp med medisinering, må du ta med medisinliste fra legen din
 • Du kan selv bestemme hvilken dato du vil reise hjem

Hvis du har behov for hjelp i hjemmet når du reiser fra trygghetsavdelingen, kan vi formidle dette videre til kommunen.