Nordseterhjemmet

Om Nordseterhjemmet

Nordseterhjemmet ligger vakkert til i rolige omgivelser like ved Nordseter gård. Vi har en flott sansehage med turstier og lysthus som er tilrettelagt for gående og rullestolbrukere. Vi har god forbindelse til offentlig transport og parkeringsplass utenfor sykehjemmet.

Vår visjon: Livsutfoldelse i trygge omgivelser
Våre verdier: Omsorg – Humor – Mot – Raushet

Nordseterhjemmet på Facebook

Velkomstbrosjyre – Om å flytte fra hjem til sykehjem (PDF)

Les mer om vår trygghetsavdeling

Fakta om sykehjemmet

 • 90 vanlige langtidsplasser
 • 16 trygghetsplasser - Kontakt Solvang Helsehus sin trygghetsavd. Telefon: 810 00 030
 • 30 dagsenterplasser
 • rommene er enerom, bortsett fra 5 dobbeltrom på trygghetsavdeling
 • 4 av rommene har bad, de andre rommene har eget wc
 • avdelingene har utgang til veranda
 • solrike og tilrettelagte uteplasser
 • Bydel Nordstrand
 • kommunal eierform

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen.

Kontaktinformasjon avdelinger

Post 1, 1. etasje

Avdelingssykepleier
Kelli Marie Skinner
Fagsykepleier, dagtid i ukedagene: 23 43 52 12
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 2, 2. etasje

Avdelingssykepleier
Gunn Helen Lie
Fagsykepleier, dagtid i ukedagene: 23 43 52 22
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 3, 3. etasje

Avdelingssykepleier
Kristine Kvernstrøm
Fagsykepleier, dagtid i ukedagene: 23 43 52 32
Telefon
Døgnbemannet telefon

Trygghetsavdeling, hovedetasje

Avdelingssykepleier
Kristine Kvernstrøm
Telefon dagtid og kveldstid: 23 43 52 71 og 23 43 52 72
Telefon

Dagsenter, hovedetasje

Avdelingssykepleier
Kristine Kvernstrøm
Dagsenter: 23 43 52 48
Telefon
Institusjonssjef
Grazina Dauksaite-Ruud
Telefon
Informasjonskontakt/kvalitetssjef
Gøril Hoff Dalehamn
Telefon

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos våre medarbeidere gjør det trygt å bo hos oss på Nordseterhjemmet. Hver avdeling driftes av avdelingssykepleier og fagansvarligsykepleier. Alle beboere har både tjenesteansvarlig sykepleier og primærkontakt helsefagarbeider.

Hver avdeling har egen 50% aktivitør. Vi har full legedekning, ergo- og fysioterapeut og kvalitetssjef.

Vi har et aktivt læringsmiljø med internundervisning, temauker og kompetansegrupper i ulike fagfelt. Sykehjemmet har praksisplasser for helsefagelever, vernepleie- og sykepleiestudenter, avansert geriatrisk sykepleie-studenter og ergo- og fysioterapeutstudenter.

Tilbud

 • sansehage, med kaniner og sommerhøner til glede for beboerne.
 • prestetjeneste en gang per uke: Andakt på sykehjemmet hver 14. dag.
 • kapell/seremonirom
 • mottakskjøkken med egen kokk som også ofte lager lunsj til våre beboere. Middagen leveres fra produksjonskjøkkenet ved Silurveien sykehjem.
 • flere konserter i året i regi av Nordseterhjemmet.
 • el-sykler med sittekurv
 • treningsrom
 • frisør
 • fotterapeut
 • vi samarbeider med Karlsrud tannklinikk, og beboerne har jevnlig tilsyn av tannpleier
 • tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Vi legger stor vekt på varierte aktivitetstilbud, som for eksempel turgåing, høytlesning, quiz, kryssord, frokost- og trimgrupper. Vi har også dannet et kor, herreklubb, samt damenes aften. Dagsturer til severdigheter i Oslo og omegn arrangeres gjennom året. Dagsturer til severdigheter i Oslo og omegn arrangeres gjennom året. Nordseterhjemmet har mange frivillige som bidrar til arrangementer som:

 • nabokafé: naboer i nærmiljøet serverer kaffe og kaker.
 • huskestue: siste torsdag i hver måned kommer frivillige og lager fest med levende musikk for beboerne våre. Pårørende er velkomne.
 • lørdagskafé: kaffe- og vaffelsalg med taffelmusikk, arrangeres første lørdag i hver måned.
 • frokostverter: frivillige hjelper til med servering og er sammen med beboere under måltidet.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 43 52 50
Faks
23 43 52 51
E-post
postmottak.nordseterhjemmet@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Nyquistveien 28
1176 OSLO
Besøksadresse:
Nyquistveien 28
1176 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Infoskjerm i resepsjonen.