Nordseterhjemmet

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Kontakt

Telefon

23 43 52 50

Faks

23 43 52 51

E-post

Postadresse

Nyquistveien 28, 1176 OSLO

Besøksadresse

Nyquistveien 28, 1176 OSLO

Åpningstider resepsjon

Uke 21

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Infoskjerm i resepsjonen.

Uke 22

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Infoskjerm i resepsjonen.

Uke 23

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Infoskjerm i resepsjonen.

Åpningstider kafé

Uke 21

Kantinen er ikke i vanlig drift, men vi arrangerer lørdagskafe den første lørdagen i hver måned.

Uke 22

Kantinen er ikke i vanlig drift, men vi arrangerer lørdagskafe den første lørdagen i hver måned.

Uke 23

Kantinen er ikke i vanlig drift, men vi arrangerer lørdagskafe den første lørdagen i hver måned.

Om Nordseterhjemmet

Nordseterhjemmet ligger vakkert til i rolige omgivelser like ved Nordseter gård. Vi har en flott sansehage med turstier og lysthus som er tilrettelagt for gående og rullestolbrukere. Vi har god forbindelse til offentlig transport og parkeringsplass utenfor sykehjemmet. 
Vår visjon: Livsutfoldelse i trygge omgivelser
Våre verdier: Omsorg – Humor – Mot – Raushet

Fakta om sykehjemmet:

 • 90 vanlige langtidsplasser
 • 16 trygghetsplasser - Kontakt Solvang Helsehus sin trygghetsavd. Telefon: 810 00 030
 • 30 dagsenterplasser
 • rommene er enerom, bortsett fra 5 dobbeltrom på trygghetsavdeling
 • 4 av rommene har bad, de andre rommene har eget wc
 • avdelingene har utgang til veranda
 • solrike og tilrettelagte uteplasser
 • Bydel Nordstrand
 • kommunal eierform

Nordseterhjemmet på Facebook

Kontaktinformasjon avdelinger

Post 1, 1. etasje

Avdelingssykepleier

Kelli Marie Skinner

Telefon: 23 43 52 11

E-post: kellimarie.skinner@sye.oslo.kommune.no

Fagsykepleier, dagtid i ukedagene: 23 43 52 12

Sykepleier (hele døgnet): 23 43 52 10

Post 2, 2. etasje

Avdelingssykepleier

Gunn Helen Lie

Telefon: 23 43 52 21

E-post: gunn.helen.lie@sye.oslo.kommune.no

Fagsykepleier, dagtid i ukedagene: 23 43 52 22

Sykepleier (hele døgnet): 23 43 52 20

Post 3, 3. etasje

Avdelingssykepleier

Kristine Kvernstrøm

Telefon: 23 43 52 31

E-post: kristine.kvernstrom@sye.oslo.kommune.no

Fagsykepleier, dagtid i ukedagene: 23 43 52 32

Sykepleier (hele døgnet): 23 43 52 30

Trygghetsavdeling, hovedetasje

Avdelingssykepleier

Kristine Kvernstrøm

Telefon: 23 43 52 31

Telefon dagtid og kveldstid: 23 43 52 71 og 23 43 52 72

Dagsenter, hovedetasje

Avdelingssykepleier

Kristine Kvernstrøm

Telefon: 23 43 52 31

Dagsenter: 23 43 52 48

Kun dagplasser.

Institusjonssjef

Grazina Dauksaite-Ruud

Telefon: 23 43 52 59

E-post: grazina.dauksaite.ruud@sye.oslo.kommune.no

Informasjonskontakt/kvalitetssjef

Gøril Hoff Dalehamn

Telefon: 23 43 52 60

E-post: gorilhoff.dalehamn@sye.oslo.kommune.no

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen.

Se videoen på separat side med transkripsjon

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos våre medarbeidere gjør det trygt å bo hos oss på Nordseterhjemmet. Hver avdeling driftes av avdelingssykepleier og fagansvarligsykepleier. Alle beboere har både tjenesteansvarlig sykepleier og primærkontakt helsefagarbeider. Hver avdeling har egen 50% aktivitør. Vi har full legedekning, ergo- og fysioterapeut og kvalitetssjef. Vi har et aktivt læringsmiljø med internundervisning, temauker og kompetansegrupper i ulike fagfelt. Sykehjemmet har praksisplasser for helsefagelever, vernepleie- og sykepleiestudenter, avansert geriatrisk sykepleie-studenter og ergo- og fysioterapeutstudenter.

Tilbud

 • sansehage, med kaniner og sommerhøner til glede for beboerne.
 • prestetjeneste en gang per uke: Andakt på sykehjemmet hver 14. dag. 
 • kapell/seremonirom
 • mottakskjøkken med egen kokk som også ofte lager lunsj til våre beboere. Middagen leveres fra produksjonskjøkkenet ved Silurveien sykehjem.
 • flere konserter i året i regi av Nordseterhjemmet.
 • el-sykler med sittekurv
 • treningsrom 
 • frisør
 • fotterapeut
 • vi samarbeider med Karlsrud tannklinikk, og beboerne har jevnlig tilsyn av tannpleier
 • tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Vi legger stor vekt på varierte aktivitetstilbud, som for eksempel turgåing, høytlesning, quiz, kryssord, frokost- og trimgrupper. Vi har også dannet et kor, herreklubb, samt damenes aften. Dagsturer til severdigheter i Oslo og omegn arrangeres gjennom året. Dagsturer til severdigheter i Oslo og omegn arrangeres gjennom året. Nordseterhjemmet har mange frivillige som bidrar til arrangementer som:

 • nabokafé: naboer i nærmiljøet serverer kaffe og kaker.
 • huskestue: siste torsdag i hver måned kommer frivillige og lager fest med levende musikk for beboerne våre. Pårørende er velkomne.
 • lørdagskafé: kaffe- og vaffelsalg med taffelmusikk, arrangeres første lørdag i hver måned.
 • frokostverter: frivillige hjelper til med servering og er sammen med beboere under måltidet.

Transport