Sykehjemsplass

Sykehjemsplass er for deg som ikke lenger kan bo hjemme og har behov for korttids- eller langtidsopphold på helsehus eller sykehjem.

Hva er forskjellen helsehus og sykehjem?

  • Helsehus er en type forsterkede sykehjem med tilbud som innebærer økt kompetanse og ressursinnsats både av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og andre faggrupper. Hovedoppgavene til helsehusene er pleie, opptrening, rehabilitering og etterbehandling.

Bo hjemme så lenge som mulig

Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og kommunen kan tilpasse hjemmet ditt for å mestre dette. Vi har flere ulike tilbud og tjenester for å legge til rette for å bo hjemme lenge.

Hvordan søke om sykehjemsplass

Du søker ikke direkte om sykehjemsplass, men om helse- og omsorgstjenester der du beskriver ditt helsebehov eller som pårørende, brukerens helsebehov. Når vi har fått vite om ditt behov, vil vi finne det tilbudet som passer best for deg.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Du kan også kontakte bydelen din  og få veiledning til ulike tjenester som kan være aktuelle. 

Fritt sykehjemsvalg og samboergaranti

Fritt sykehjemsvalg

Hvis du får vedtak om sykehjemsplass, kan du søke om hvilket sykehjem du vil bo på. Hvis det ikke er ledig plass på det sykehjemmet du ønsker deg, kan vi tilby deg plass ved et annet sykehjem. Du kan også velge å bo hjemme inntil det blir ledig plass. 
Hvis du vil bytte sykehjem, kontakter du bydelen som sendte deg vedtaksbrevet.

Samboergaranti

Ektepar eller samboere kan søke om å få bo sammen på institusjon. Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold, så lenge begge delvis oppfyller kriteriene.

Ulike oppholdstyper på sykehjem

Les mer om ulike oppholdstyper på sykehjem.

Hva koster en sykehjemsplass?

Les mer om hva en sykehjemsplass kan koste.

Finn søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen