Ledige plasser, ønskelister og ventelister ved langtidshjem i Oslo Kommune

Oppdateres daglig, med unntak av ønskelister som oppdateres hver måned.
Oppdatert:24.07.24. kl:15:00

På vår nettside finner du en oversikt over ledige sykehjemsplasser i Oslo kommune oppdatert daglig. Disse plassene er ledige fordi ingen har registrert de aktuelle sykehjemmene som førstevalg.

Vår oversikt over ledige plasser på sykehjem i Oslo inkluderer også informasjon om brukernes ønskelister. Tallene representerer det totale antallet personer som har det aktuelle sykehjemmet registrert som 1. valg uavhengig av plasstype. Det er verdt å merke seg at selv om mange brukere står på ønskeliste for et spesifikt sykehjem, opplever vi ofte at de velger å bli værende på det sykehjemmet de allerede har etablert seg på.

Tildeling av ledige plasser tar hensyn til bydelens vedtak og tidspunktet søkeren ble registrert på ønskelisten, men brukerens nåværende situasjon og preferanser vurderes også nøye.

Ledige plasser

Ledige plasser langtidshjem
SykehjemOrdinære plasserSkjermede/spesialplasser
Ammerudlunden2 MRSA plass
Furuset hageby2 plasser for yngre med demens
St.hanshaugen Omsorgssenter4 plasser i avd. for døve

Ønskeliste med førstevalg

Sist oppdatert: 02.07.2024

 • Abildsøhjemmet: 8
 • Abildsøhjemmet avdeling Østensjø: 3
 • Ammerudlunden sykehjem: 11
 • Bekkelagshjemmet: 11
 • Bjølsenhjemmet: 12
 • Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg: 38
 • Dronning Ingrids hage: 4
 • Ellingsrudhjemmet: 13
 • Fagerborghjemmet: 10
 • Furuset Hageby: 0
 • Grefsenhjemmet: 37
 • Hovseterhjemmet: 34
 • Ilahjemmet: 4
 • Jødisk bo- og seniorsenter: 0
 • Kantarellenhjemmet: 10
 • Lambertseterhjemmet: 59
 • Langerudhjemmet: 37
 • Lillohjemmet: 2
 • Lindeberghjemmet: 42
 • Madserudhjemmet: 21
 • Nye Majorstuhjemmet: 4
 • Midtåsenhjemmet: 36
 • Nordberghjemmet: 21
 • Nordseterhjemmet: 6
 • Oppsalhjemmet avd. Stovner: 0
 • Paulus sykehjem: 9
 • Rødtvet sykehjem: 5
 • Sagenehjemmet: 9
 • Smestadhjemmet: 15
 • Sofienberghjemmet: 8
 • St. Hanshaugen omsorgssenter: 1
 • Stovnerskoghjemmet: 46
 • Ullernhjemmet: 24
 • Uranienborghjemmet: 17
 • Vinderenhjemmet: 37
 • Vålerengahjemmet bo- og kultursenter: 9
 • Økernhjemmet: 12
Ledige plasser på helsehus
HelsehusLedige plasser
Lilleborg0
Solfjellshøgda helsehus0
Solvang helsehus1 lindrende plass
Ullern helsehus0
Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Jødisk bo-og seniorsenter2 aldershjemsplasser
Ledige Inn på tunet-dagsenterplasser
Inn på tunet-dagsenterLedige plasser
Hauger gårdingen
Inn på tunet Norge - Skjerven gård1 hel plass ledig på 3 dager
2 ledige enkeltdager

Venteliste for langtidsplasser

Søkere som har fått vedtak om langtidsplass i Oslo kommune skal få tilbud om plass innen to uker fra vedtaksdato, ifølge midlertidig forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Søkere settes på venteliste hvis ikke kommunen kan tilby plass innen denne fristen.

Tabellen under viser hvor mange hjemmeboende personer som ikke fikk et tilbud innen to uker. Tallene oppdateres rundt den 7. i hver måned.

Venteliste for tildeling av langtidsplass
Antall personer og dagerPr. 30.06.24Siste måned (Juni)Hittil i år
Antall personer (med vedtak om langtidsplass) som ikke har fått et tilbud om plass i langtidshjem innen 14 dager         12          14     71
Antall dager (i gjennomsnitt) personer med vedtak har stått på venteliste         44,3        23,6      -    

Har du spørsmål om hvor mange som ønsker seg til det enkelte sykehjem, kontakt bydelen eller Formidlingsenheten i Sykehjemsetaten:

Formidlingsenheten har også god kunnskap om sykehjemstilbudet i Oslo og svarer på spørsmål om dette.

Informasjon om alle sykehjem i Oslo finnes også her