Ledige plasser, ønskelister og ventelister ved langtidshjem i Oslo Kommune

Oppdateres daglig, med unntak av ønskelister som oppdateres den første i hver måned.
Oppdatert: 22.02.24, kl. 15:00

På vår nettside finner du en oversikt over ledige sykehjemsplasser i Oslo kommune oppdatert daglig. Disse plassene er ledige fordi ingen har registrert de aktuelle sykehjemmene som førstevalg.

Vår oversikt over ledige plasser på sykehjem i Oslo inkluderer også informasjon om brukernes ønskelister. Tallene representerer det totale antallet personer som har det aktuelle sykehjemmet registrert som 1. valg uavhengig av plasstype. Det er verdt å merke seg at selv om mange brukere står på ønskeliste for et spesifikt sykehjem, opplever vi ofte at de velger å bli værende på det sykehjemmet de allerede har etablert seg på.

Tildeling av ledige plasser tar hensyn til bydelens vedtak og tidspunktet søkeren ble registrert på ønskelisten, men brukerens nåværende situasjon og preferanser vurderes også nøye.

Ledige plasser

Ledige plasser langtidshjem
SykehjemOrdinære plasserSkjermede/spesialplasser
Ammerudlunden1 MRSA plass
Majorstuhjemmet avd. Økern14 plasser7 plasser
Oppsalhjemmet avd Stovner2 plasser
Paulus sykehjem1 plass
Rødtvet sykehjem3 plasser
Sofienberghjemmet1 plass i klar avd.
St.hanshaugen Omsorgssenter1skjermet plass, 3 plasser i avd. for døve
Villa Enerhaugen3 plasser for yngre demente

Ønskeliste med førstevalg

 • Abildsøhjemmet: 9
 • Abildsøhjemmet avdeling Østensjø: 4
 • Ammerudlunden sykehjem: 0
 • Bekkelagshjemmet: 18
 • Bjølsenhjemmet: 6
 • Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg: 27
 • Dronning Ingrids hage: 3
 • Ellingsrudhjemmet: 5
 • Fagerborghjemmet: 12
 • Grefsenhjemmet: 34
 • Hovseterhjemmet: 51
 • Ilahjemmet: 4
 • Jødisk bo- og seniorsenter: 0
 • Kantarellenhjemmet: 5
 • Lambertseterhjemmet: 28
 • Langerudhjemmet: 32
 • Lillohjemmet: 4
 • Lindeberghjemmet: 42
 • Madserudhjemmet: 25
 • Majorstuhjemmet, avd Økern: 1
 • Midtåsenhjemmet: 31
 • Nordberghjemmet: 31
 • Nordseterhjemmet: 5
 • Oppsalhjemmet avd. Stovner: 1
 • Paulus sykehjem: 7
 • Rødtvet sykehjem: 4
 • Sagenehjemmet: 15
 • Smestadhjemmet: 27
 • Sofienberghjemmet: 2
 • St. Hanshaugen omsorgssenter: 1
 • Stovnerskoghjemmet: 32
 • Ullernhjemmet: 38
 • Uranienborghjemmet: 22
 • Villa Enerhaugen: 1
 • Vinderenhjemmet: 40
 • Vålerengahjemmet bo- og kultursenter: 1
 • Økernhjemmet: 6
Ledige plasser på helsehus
HelsehusLedige plasser
LilleborgIngen
Solfjellshøgda helsehus1 plass i dobbeltrom
Solvang helsehus2 plasser i dobbeltrom, 4 plasser i lindrende enhet
Ullern helsehus1 plass i dobbeltrom
Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Jødisk bo-og seniorsenter2 aldershjemsplasser
Ledige Inn på tunet-dagsenterplasser
Inn på tunet-dagsenterLedige plasser
Hauger gård3 dager pr.uke
Inn på tunet Norge - Skjerven gård3 plasser 3 dager i uken
1 plass 1 dag i uken

Venteliste for langtidsplasser

Søkere som har fått vedtak om langtidsplass i Oslo kommune skal få tilbud om plass innen to uker fra vedtaksdato, ifølge midlertidig forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Søkere settes på venteliste hvis ikke kommunen kan tilby plass innen denne fristen.

Tabellen under viser hvor mange hjemmeboende personer som ikke fikk et tilbud innen to uker. Tallene oppdateres rundt den 7. i hver måned.

Venteliste for tildeling av langtidsplass
Antall personer og dagerPr. 31.12.23Siste måned (Desember)Hittil i år
Antall personer (med vedtak om langtidsplass) som ikke har fått et tilbud om plass i langtidshjem innen 14 dager          6          8    144
Antall dager (i gjennomsnitt) personer med vedtak har stått på venteliste         23,3        22,6      -    

Har du spørsmål om hvor mange som ønsker seg til det enkelte sykehjem, kontakt bydelen eller Formidlingsenheten i Sykehjemsetaten:

Formidlingsenheten har også god kunnskap om sykehjemstilbudet i Oslo og svarer på spørsmål om dette.

Informasjon om alle sykehjem i Oslo finnes også her