Byråd for finans

Hallstein Bjercke (V) er byråd for finans.

Om byråden

Byråd for finans har det overordnede ansvaret for kommunens økonomistyring og finansforvaltning, arbeidsgiverområdet, anskaffelsesstrategi og investeringsprosesser, IKT-styring, informasjonssikkerhet og personvern. Byråden er nestleder i byrådet.

Kort biografi Hallstein Bjercke

Politisk ledelse

Byråd

Hallstein Bjercke (V)

Byrådssekretærer

Kristin Dubland Marken (V)
E-post: kristin.marken@oslo.kommune.no

Thea Kristine Schjerven (H)
E-post: thea.schjerven@oslo.kommune.no

Andreas Skjæret (V)
E-post: andreas.skjaret@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Sølve Monica Steffensen
Telefon: 92 41 46 47

Pressekontakt

Nina Gopinder Pannu
Telefon: 46 65 00 54
E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

Byråd for finans er ansvarlig for:

I tillegg har finansbyråden ansvar for større organisatoriske oppgaver og satsinger som regelverk for anskaffelser og digitalisering.

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådshusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådshusplassen 1
0037 OSLO