Byråd for finans

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådshusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådshusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for finans

Einar Wilhelmsen (MDG) er byråd for finans. Finansbyråden koordinerer hvordan penger kommer inn, hvordan penger forvaltes og hvordan penger brukes i Oslo kommune.

Politisk ledelse

Byråd

Einar Wilhelmsen (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 89
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Kristin Antonsen Brenna (MDG)
Telefon: 93 88 22 72
E-post: kristin.antonsen.brenna@oslo.kommune.no

Åsmund Strand Johansen (SV)
Telefon: 41 61 07 03
E-post: asj@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Sølve Monica Steffensen
Telefon: 92 41 46 47

Pressekontakt

Nina Gopinder Pannu
Telefon: 46 65 00 54
E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for finans er ansvarlig for:

I tillegg har finansbyråden ansvar for større organisatoriske oppgaver og satsinger som regelverk for anskaffelser og digitalisering.

Underliggende virksomheter