Byråd for finans

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådshusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådshusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for finans

Einar Wilhelmsen (MDG) er byråd for finans. Finansbyråden koordinerer hvordan penger kommer inn, hvordan penger forvaltes og hvordan penger brukes i Oslo kommune.

Politisk ledelse

Byråd

Einar Wilhelmsen (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 89
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Marie Loe Halvorsen (MDG)
Telefon: 916 43 732
E-postadresse: mlh@oslo.kommune.no

Lars Gravråk (AP)
Telefon: 928 33 934
E-post: lars.gravrak@oslo.kommune.no

Åsmund Strand Johansen (SV)
Telefon: 416 10 703
E-post: asj@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Sølve Monica Steffensen
Telefon: 924 14 647

Pressekontakt

Nina Gopinder Pannu
Telefon: 466 500 54
E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for finans er ansvarlig for:

I tillegg har finansbyråden ansvar for større organisatoriske oppgaver og satsinger som regelverk for anskaffelser og digitalisering.

Underliggende virksomheter