Byråd for finans

Einar Wilhelmsen (MDG) er byråd for finans. Finansbyråden koordinerer hvordan penger kommer inn, hvordan penger forvaltes og hvordan penger brukes i kommunen.

Pressebilder av byrådene og byrådssekretærene

Politisk ledelse

Byråd

Einar Wilhelmsen (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 89
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Kristin Antonsen Brenna (MDG)
Telefon: 93 88 22 72
E-post: kristin.antonsen.brenna@oslo.kommune.no

Åsmund Strand Johansen (SV)
Telefon: 41 61 07 03
E-post: asj@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Sølve Monica Steffensen
Telefon: 92 41 46 47

Pressekontakt

Nina Gopinder Pannu
Telefon: 46 65 00 54
E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for finans er ansvarlig for:

I tillegg har finansbyråden ansvar for større organisatoriske oppgaver og satsinger som regelverk for anskaffelser og digitalisering.

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådshusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådshusplassen 1
0037 OSLO