Kontakt

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Stortorvet 10, 0155 OSLO

Besøksadresse

Stortorvet 10, 0155 OSLO

Oslo Origo

Oslo Origo er en etat som skal være en pådriver i kommunens digitale transformasjon, og bidra til kommunen blir i stand til å realisere Historien om Tim - kommunens visjon for digitalisering. Oslo Origo ble opprettet som et prosjekt i 2017, men ble organisert som en etat fra 1.1.2020. Dette understreker at utviklingen av gode fellesløsninger for innbyggerne, på tvers av sektorer i kommunen, er en varig satsning. Oslo Origo er underlagt byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid (EHA) innenfor byrådsområdet for helse, eldre og innbyggertjenester

Historien om Tim

Historien om Tim er en fremtidsvisjon som viser hvordan Oslo kommune skal bruke teknologi for å skape en bedre hverdag for innbyggerne. Verken Tim eller familien hans trenger å bry seg med hvordan det offentlige er organisert. De forholder seg til én samlet kommune og mottar de tjenestene de trenger, når de trenger dem, enten det er i barnehagen, på skolen, når de skal bygge på huset eller når de blir gamle og trenger litt hjelp i hjemmet. Kommunen er hele tiden i forkant og foreslår løsninger før problemene oppstår. Målet til Oslo kommune er å realisere historien om Tim.

Både teknologi og mennesker

Digitalisering handler selvsagt om teknologi, men mest av alt handler det om de menneskene som skal bruke teknologien. Vi har derfor ansatt dyktige folk som jobber både med systemene og med menneskene. Blant annet jobber vi med å knytte sammen de datasystemene som finnes i kommunen i dag og etablere en felles tjenesteplattform for kommunens etater og virksomheter. Alle de dataene som Oslo kommune sitter på om innbyggerne skal, enkelt sagt, samles på én motorvei som det er lett å kjøre av eller på, slik at det blir enkelt å utvikle gode tjenester.


Konstituert direktør

Tine Reuterdahl

E-post:

Kommunikasjonsansvarlig

Therese Bergwitz-Larsen

E-post: