Oslo Origo

Oslo Origo er kommunens egne digitaliseringsetat, som jobber for å gjøre hverdagen til innbyggerne i Oslo litt enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester.

Historien om Tim

I “Historien om Tim” får vi se Tim, innbyggeren i Oslo kommune, ha en enkel hverdag hvor han får tjenester fra det offentlige når han trenger det, og ofte uten å søke. Dette representerer en fremtidsvisjon for digitaliseringen av innbyggertjenester i Oslo kommune. Og nettopp derfor ble Oslo Origo opprettet: for å nærme oss denne visjonen i den virkelige verden. For å få dette til jobber vi for å få til bedre samarbeid og mer deling av data på tvers av kommunens organisering. I Origo strekker vi oss mot å være en sterk og god pådriver i kommunens digitaliseringsarbeid.

Slik jobber vi

Tverrfaglig kompetanse

Gjennom Origo bygger kommunen opp et internt kompetansemiljø av egne ansatte innen systemutvikling, informasjonssikkerhet, produktutvikling, tjenestedesign og organisasjonsutvikling. Det er ikke nødvendigvis Origo som skal utvikle alle de digitale løsningene selv, men vi er en aktiv tilrettelegger for at både næringsliv, konsulenter, innovasjonsmiljøer og kommunens egne utviklere og virksomheter kan utvikle raskere og mer treffsikkert.

Metode og organisering

Origo bruker smidige arbeidsmetoder for digital produktutvikling og tjenestedesign, med innbyggerne i fokus. Ettersom vi ikke har kapasitet til å løse hele bredden i kommunens digitaliseringsbehov på én og samme tid, har vi identifisert noen prioriterte tjenesteområder og innbyggerreiser som vi konsentrerer oss om. Her samhandler Origo tett med ansvarlige etater og bydeler om å løse viktige innbyggerbehov. På denne måten bidrar vi også til å bygge mer digital kompetanse ute i resten av kommunen.

Hvert av disse satsningsområdene er organisert og bemannet med tverrfaglige team som sørger for både drift og utvikling av digitale innbyggertjenester.

Origo har gjort seg noen viktige erfaringer gjennom de første årene som byens digitaliseringssatsing. Les mer om erfaringene i disse artiklene: "Slik skal Oslo kommune ta steget fra digitalisering til transformasjon" og "Vi skal gjøre det enklere å være innbygger i Oslo"

Historikk

Oslo Origo ble etablert som et prosjekt i 2017 for å være pådriveren i kommunens helhetlige digitaliseringsarbeid, og for å bidra til at Oslo kommune økte utviklingstakten for innbyggertjenester. I starten av 2020 ble vi etablert som etat. Dette understreker at utviklingen av gode digitale løsninger for innbyggerne, på tvers av sektorer i kommunen, er en varig satsing. Fra å være tre ansatte i 2017, har vi nå blitt rundt 130 faste ansatte i 2022.

Direktør

Tine Reuterdahl

Midlertidig kommunikasjonsansvarlig,

Jon Cato Lorentzen

Kontakt

Postadresse:
Stortorvet 10
0155 OSLO
Besøksadresse:
Stortorvet 10
0155 OSLO