Kontakt

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Stortorvet 10, 0155 OSLO

Besøksadresse

Stortorvet 10, 0155 OSLO

Oslo Origo

Oslo Origo er kommunens egne digitaliseringsetat, som jobber for å gjøre hverdagen til innbyggerne i Oslo litt enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester.

Historien om Tim

I “Historien om Tim” får vi se Tim, innbyggeren i Oslo kommune, ha en enkel hverdag hvor han får tjenester fra offentlige når han trenger det, og ofte uten å søke. Dette representerer en fremtidsvisjon for digitaliseringen av innbyggertjenester i Oslo kommune. Og nettopp derfor ble Oslo Origo opprettet; for å nærme oss denne visjonen i den virkelige verden. For å få dette til jobber vi for å få til bedre samarbeid og mer deling av data på tvers av kommunens organisering. I Origo strekker vi oss mot å være en sterk og god pådriver i kommunens digitaliseringsarbeid. Vi skal både bidra til å sette en felles retning, og øke tempoet i kommunens digitale tjenesteutvikling.

Slik jobber vi

Tverrfaglig kompetanse

Gjennom Origo bygger kommunen opp et internt kompetansemiljø av egne ansatte innen systemutvikling, informasjonssikkerhet, produktutvikling, tjenestedesign og organisasjonsutvikling. Det er ikke nødvendigvis Origo som skal utvikle alle de digitale løsningene selv, men vi er en aktiv tilrettelegger for at både næringsliv, konsulenter, innovasjonsmiljøer og kommunens egne utviklere og virksomheter kan utvikle raskere og mer treffsikkert.

Metode og organisering

Origo bruker smidige arbeidsmetoder for digital produktutvikling og tjenestedesign, med innbyggerne i fokus. For å sikre helhet, fokus og langsiktighet i digitaliseringsarbeidet, har Origo organisert produktutviklingen sin i produktområder, som er delt opp etter innbyggerbehov som kan løses i sammenheng. Hvert av disse produktområdene er organisert og bemannet med tverrfaglige team som sørger for både drift og utvikling av digitale innbyggertjenester. Hvert av teamene våre jobber for å legge til rette for raskere utvikling av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester i Oslo kommune.

Origo har gjort seg noen viktige erfaringer gjennom de første årene som byens digitaliseringssatsing. Les mer om disse erfaringene i denne artikkelen: "Innsikt og økende digital modenhet i kommunen lar oss justere fokus fra fellesløsninger og digitale byggesteiner mot å jobbe mer tjenestenært med helhetlige innbyggerreiser".

Historikk

Oslo Origo ble etablert som et prosjekt i 2017 for å være pådriveren i kommunens helhetlige digitaliseringsarbeid, og for å bidra til at Oslo kommune økte utviklingstakten for innbyggertjenester. I starten av 2020 ble vi etablert som etat. Dette understreker at utviklingen av gode digitale løsninger for innbyggerne, på tvers av sektorer i kommunen, er en varig satsing. Fra å være tre ansatte i 2017, har vi nå blitt rundt 110 faste ansatte i 2020.


Konstituert direktør

Tine Reuterdahl

E-post:

Kommunikasjonsansvarlig

Therese Bergwitz-Larsen

E-post: