Biografi Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke tiltrådte som finansbyråd 25. oktober 2023.

Bjercke har vært bystyrerepresentant siden 2015. Han har vært gruppeleder for Venstres bystyregruppe siden 2018, og nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen og i Kultur- og utdanningsutvalget. Han var byråd for kultur og næring i Oslo i perioden 2011-2015.

Bjercke har tidligere vært nestleder i Civita, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge og direktør for Strategi og kommunikasjon i Forsvarets logistikkorganisasjon. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Hallstein Bjercke er født i 1977 og oppvokst på Eidsvoll. Han bor i dag på Østensjø i Oslo.