Innkrevingsetaten

Innkrevingsetaten het tidligere Kemnerkontoret. Navnet ble endret 1. november 2020 etter at Skatteetaten tok over skatteoppkreveroppgavene fra kommunene.

Innkrevingsetaten er en kommunal etat under Byrådsavdeling for finans. Direktør i Innkrevingsetaten er Elise Eek Jensen.

Har du spørsmål?

Chat med Innkrevingsetaten

Tjenester

Kommunale avgifter
Kommunal inkasso
Tilskudd, legater og stipend
Eiendomsskatt
Parkeringsgebyr

Personvern

Personvernerklæring for Innkrevingsetaten (PDF)

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 934.

Faktura til Oslo kommune.

Innkrevingsetaten er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Postboks 4594 Nydalen
0404 OSLO
Besøksadresse:
Nydalsveien 24
0484 OSLO

Telefontid

20. mars — 26. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
27. mars — 2. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. april — 9. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag