Kommunal inkasso

Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, kan kravet bli sendt til Innkrevingsetaten for innfordring.

Vi krever inn ubetalte krav for Oslo kommunes bydeler, etater, kommunale foretak og byrådsavdelinger. Går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Vi krever inn ubetalte krav for:

 • kommunale barnehager
 • aktivitetsskolen
 • legevakten
 • tannlegevakten
 • krav om erstatning for ikke tilbakelevert materiale ved Deichman
 • opphold på sykehjem
 • egenandel hjemmetjenester
 • husleie
 • tvangsmulkter gitt av kommunen
 • andre fakturakrav fra kommunen

Slik betaler du inkassokrav

Du mottar en betalingsoppfordring eller et inkassovarsel fra Innkrevingsetaten. Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer:  1315 01 01837
 • Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder.
 • Ved betaling fra utlandet: Swift/bic: DNBANOKK, IBAN: NO3913150101837

Selvbetjening på Min side

Min side finner du dine inkassokrav under «Mine inkassokrav». Her kan du:

 • se saldo for alle dine krav
 • be om utsettelse/foreslå nedbetalingsavtale
 • klage på inkassokrav 

Hvis du ikke kan betale innen betalingsfristen

Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling. Dette gjør du enklest ved å logge deg inn på Min side og velge Mine inkassokrav. Andre måter å kontakte oss på finner du nederst på denne siden.

Hvis du ikke betaler

Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage til oss innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet eller i husleietvistutvalget (avhengig av type krav) for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet eller i husleietvistutvalget, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet. Dette kan medføre:

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bolig

Klage

Har du mottatt en betalingsoppfordring fra Innkrevingsetaten som du er uenig i, må du sende en skriftlig klage innen fristen som er oppgitt i brevet. Du kan klage via Min side og «Mine inkassokrav».

Klagen sendes til:


Innkrevingsetaten

Telefon: 21 01 40 04

Besøksadresse
(stengt) Nydalsveien 24, 0484 OSLO

Postadresse
Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo

Chat med Innkrevingsetaten

Kontaktskjema (logg inn)