Husleie for kommunale boliger

Hva koster det å bo i en kommunal bolig?

Husleien i Oslo kommunes boliger varierer med boligenes størrelse og beliggenhet.

Husleien settes på bakgrunn av leieprisene på lignende boliger som er leid ut på lignende vilkår i markedet. Dette kalles “gjengs leie”. Gjengs leie er basert på undersøkelser i markedet og boligens standard. 

Vanligvis ligger husleien for kommunale boliger lavere enn prisen for å leie en tilsvarende bolig ute på markedet.

Gjennomsnittlig gjengs leie og markedsleie finner du her.

Depositum

Vi krever ikke depositum.

Husleie og bostøtte

Kommunal bostøtte trekkes fra husleien. Hvis du kun mottar statlig bostøtte, får du fakturert hele husleiebeløpet.

Hva er inkludert i husleien?

Hva som er inkludert i husleien varierer litt fra bolig til bolig, ut fra hvor boligen ligger og hvem som eier bygningen (Oslo kommune, borettslag eller sameie). 

Eksempler på hva som kan være inkludert er strøm, oppvarming, TV, internett og parkeringsplass.

  • Har du søkt eller vurderer du å søke kommunal bolig? Du vil få mer informasjon om hva som er inkludert i husleien når boligkontoret har funnet en bolig til deg og Boligbygg holder visning for deg.
  • Bor du i en kommunal bolig? Du kan se i leiekontrakten din hva som er inkludert i husleien. 

Innboforsikring

Innboforsikring er aldri inkludert i husleien. Hvis du leier kommunal bolig, anbefaler vi at du tegner innboforsikring. Du kan kontakte et forsikringsselskap for mer informasjon og tilbud.

Hvordan betaler jeg husleien?

Du får faktura for husleien hver måned. Fakturaen gjelder kommende måned, og du må betale den innen den 1. i måneden.

Uteblitt faktura?

Er det mindre enn fem dager før månedsskiftet, og du har ikke fått faktura for neste måned? Ta kontakt med Boligbygg.

Elektronisk betaling av husleien

Det kan være lurt å opprette avtalegiro og eFaktura. Da vet du at husleien blir betalt i tide. Banken din kan hjelpe deg med dette.

  • Hvis du vil motta fakturaen ferdig utfylt i nettbanken, kan du bestille eFaktura i nettbanken din. Når du har ordnet eFaktura, vil du ikke lenger få fakturaen i posten.  
  • Hvis du ønsker at husleien betales automatisk fra din konto hver måned, kan du opprette avtalegiro i banken din.

Hva skjer hvis jeg betaler for sent?

Det går ikke an å endre forfallsdato eller utsette betaling av husleien. Forfallsdatoen er bestemt i husleiekontrakten din. 

Dette skjer hvis du ikke betaler husleien innen forfallsdatoen:

  1. 15–20 dager etter forfallsdatoen får du en purring med purregebyr. Vanligvis kommer purringen omtrent samtidig som faktura for husleie for neste måned. Hvis du ikke har mulighet til å betale både purringen og neste husleie, er det viktig at du betaler purringen først. Vær oppmerksom på hvilken faktura du betaler. 
  2. Hvis du ikke har betalt purringen, får du en advarsel med en ny, høyere gebyr etter tre uker. Hvis du heller ikke har betalt husleien for neste måned, blir denne inkludert i advarselen. 
  3. Betaler du ikke hele beløpet du skylder etter advarselen, risikerer du å miste boligen din. Saken vil bli sendt til namsfogden for utkastelse, og du vil ikke motta ytterligere varsel.
  4. I tillegg til husleien og purregebyrene, må du også betale forsinkelsesrenter. De begynner å løpe fem dager etter forfallsdatoen. Du får en egen faktura for forsinkelsesrenter etter at vi har mottatt betalingen din, eller hver tredje måned.

Ta gjerne kontakt med Boligbygg hvis du har spørsmål om betaling av det du skylder. 

Du kan også få økonomisk veiledning og hjelp av NAV-kontoret i bydelen din. Ta kontakt så tidlig som mulig.

Endret husleie

Vi justerer husleien hvert år:

  • Etter ett og to år øker husleien i henhold til prisveksten generelt i samfunnet. Dette kalles indeksregulering og innebærer vanligvis en liten endring i husleien.
  • Hvert tredje år justeres husleien i henhold til hvordan leien generelt har endret seg i markedet. Dette kalles gjengs leie-regulering og innebærer som oftest en litt større endring i husleien.

Du får vite at kommer en endring av husleien et halvt år i forveien. Den nye husleien får du vite to måneder før. Hvis endringene gjør at det blir vanskelig for deg å betale husleien, kan du søke om statlig bostøtte eller kommunal bostøtte.

Ingen endringer i husleie etter 1. august

Gjengs leie skal utredes, og vi kommer vi ikke til å justere husleie før utredningen er ferdig, trolig rundt årsskiftet. Dette gjelder både indeksregulering og gjengs leie-regulering.

Alle leietakere hvis husleie skulle reguleres 1. august eller senere i år, vil få et brev fra Boligbygg med nærmere informasjon.

Er du usikker på hva som skjer med din leie, kan du kontakte Boligbygg.

Kontakt

Har du spørsmål om husleien din? Hør med Boligbygg.