Bostøtte for leietakere i kommunal bolig

Alle som bor i kommunal bolig kan søke om bostøtte for leietakere i kommunal bolig.

Hva kan du få i bostøtte?

Oslo kommune har to bostøtter for leietakere i kommunal bolig, Oslobostøtta og kommunal behovsprøvd bostøtte. Disse erstatter tidligere bostøtte for leietakere i kommunale boliger (BKB).

  • Oslobostøtta gir alle leietakere i kommunale boliger med gjengs leie en 11 prosent fratrekk i husleien.
  • Kommunal behovsprøvd bostøtte kan gis til leietakere med lave inntekter og høye boutgifter. Bostøtten beregnes på bakgrunn av antall personer i husstanden, samlet inntekt og boutgifter.

De nye bostøttene er regulert i Forskrift om kommunale bostøtter, Oslo kommune (Lovdata).

Første gangs behandling og utmåling etter den nye forskriften skjer i november for husleien for desember med betalingsfrist for leietakere 01.12.2022.

Regn ut hva din husleie kan bli med bostøtte

Krav til søker

  • Du må bo en i kommunal bolig med gjengs leie.

  • Du må ha meldt flytting til boligen i henhold til reglene i folkeregisterloven.
  • Du må søke om statlig bostøtte innen fristen til Husbanken.
  • Hvis du får statlig bostøtte må du gi tillatelse til at den overføres til Oslo kommune. Kommunen sørger for riktig samlet beregning av statlig og kommunal bostøtte.

Regelverk

Forskrift om kommunale bostøtter, Oslo kommune (Lovdata).

Søknadsfrist

Du kan søke om kommunal bostøtte hele året.

Slik søker du

Vil du søke om både kommunal bolig og bostøtte?

Du kan søke om kommunal bolig og kommunal bostøtte i samme søknadsskjema. Du kan søke i digitalt eller på papir. Det står i søknadsskjema hva slags dokumentasjon du må legge ved.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret i bydelen der du bor.

Søk om bostøtte og kommunal bolig digitalt

Vil du ikke søke digitalt? Søknadsskjema for å søke om kommunal bolig og kommunal bostøtte (PDF). Send inn søknaden og dokumentasjonen med vanlig post til boligkontoret i bydelen du bor i.

Bor du allerede i kommunal bolig, og vil bare søke om kommunal bostøtte?

Hvis du allerede bor i kommunal bolig, og bare vil søke om bostøtte finnes det et eget søknadsskjema. Søknadsskjema for deg som allerede bor i kommunal bolig, og bare vil søke om bostøtte (PDF)

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for kommunal bolig (PDF).

Klage

Når du får vedtaket kan du klage på dette hvis du er uenig. Saken din vil da bli vurdert på nytt. Du får informasjon i vedtaket om hvordan du klager. Fristen for å klage er 3 uker etter at du fikk vedtaket.