Regn ut hva din husleie kan bli med bostøtte

Oslo kommune har to bostøtter for leietakere i kommunal bolig, Oslobostøtta og kommunal behovsprøvd bostøtte. Regn ut hva du kan få i husleie med bostøtte.

Om bostøttekalkulatoren

Bostøttekalkulatoren viser foreløpig beregnet husleie. Kalkulatoren er ikke en del av søknaden om kommunal bostøtte, og resultatet er kun en foreløpig beregning.

Kalkulatoren gjør utregningen med 11 prosent fratrekk i husleien fra oslobostøtta.

Fra september 2023 til og med januar 2024 er det vedtatt å midlertidig øke oslobostøtta fra 11 prosent til 25 prosent. Regn ut hva din husleie kan bli med 25 prosent fratrekk.

Bostøttekalkulatoren