Boligbygg Oslo KF

Om Boligbygg

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.

Vi har over 11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Vi har boliger i alle bydeler, og de ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.

Hva lurer du på?

Finn informasjonen du trenger i lenkene under:

Se også brosjyre for leietakere på norsk, engelsk, arabisk og somali.

Kundesenter og vakttelefon

Leier du hos oss og trenger hjelp eller lurer på noe, kan du kontakte oss.

Telefon dagtid: 23 46 05 00 (kundesenteret)

Telefon kveldstid og helg: 23 46 05 55 (bomiljøvaktene)

Bomiljøvaktene går runder på alle våre eiendommer, og kan tilkalles og hjelpe til hvis det oppstår:

  • vanskelige situasjoner med naboer, husbråk eller hærverk
  • akutte situasjoner og problemer, for eksempel vannlekkasje

Leier du bolig direkte av bydelen?

Finn kontaktinfo til ditt boligkontor.

Dette gjør vi

Bydelene tildeler kommunal bolig til personer som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon. Som husvert følger vi opp eiendommene våre tettere enn de fleste utleiere. Våre drifts- og vedlikeholdsmedarbeidere er ofte til stede i eiendommene. Vi har også utvidet avtale for renhold og bortkjøring av avfall, og døgnbemannet vakttjeneste.

Boligbyggs beboerråd

Boligbygg har et beboerråd med leietakere og representanter fra enkelte organisasjoner. Dette er et rådgivende organ for Boligbyggs administrerende direktør og ledelse, og tar opp saker som angår Boligbyggs leietakere.

Her finner du kontaktinformasjon og referater fra møter.

Ledelse og pressekontakter

Administrerende direktør
Marit Jakobsen Leganger
Telefon
Kommunikasjonssjef
Harald Wisløff
Mobil
Kommunikasjonsrådgiver
Stine Vedvik
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Standard kravspesifikasjon for Oslo Kommune (SKOK)

Organisasjonsnummer: 974 780 747

Fakturaadresse: Boligbygg Oslo KF, Oslo kommune, Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo.

Boligbyggs anbudskonkurranser på Doffin

Kontakt

Kundesenteret har inngang i Wergelandsveien 3.

Telefon
23 46 05 00
E-post
postmottak@bby.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 493 Sentrum
0105 OSLO
Besøksadresse:
Wergelandsveien 1-3
0167 OSLO

Åpningstid kundesenter

4. desember — 10. desember
  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag
11. desember — 17. desember
  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag
18. desember — 24. desember
  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag

Oppstår det akutte situasjoner eller problemer utenom åpningstiden, kontakt bomiljøvakten på telefon 23 46 05 55.