Etater, foretak og ombud

Boligbygg Oslo KF

Betjent kundesenter fra 6. august

Inntil videre vil ekspedisjonen i Wergelandsveien 3 være betjent mandag til torsdag fra kl. 09.00 - 15.00, og fredager fra kl. 09.00 - 14.00. Før du møter opp må du kontakte oss på telefon 23 46 05 00 eller e-post: postmottak@bby.oslo.kommune.no. Om du skal levere nøkler/trenger nye nøkler, kan du gjøre det innenfor samme tidsrom. Ved oppmøte - følg instruksjonene som står på døren. Av hensyn til smitte av Covid-19 oppfordrer vi alle til å unngå oppmøte hos oss, med mindre det er helt nødvendig.

Viktig informasjon om vakthold i eiendommene

I forbindelse med streik for Securitas vil det være noe redusert vakthold i eiendommene våre. Trenger du akutt hjelp? Ta kontakt med Bomiljøvakten på telefon 23 46 05 55.

Kontakt

Telefon

23 46 05 00

E-post

Spørsmål, klager og tilbakemeldinger

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 493 Sentrum, 0105 OSLO

Besøksadresse

Wergelandsveien 1-3, 0167 OSLO

Kundesenteret har inngang i Wergelandsveien 3

Åpningstider

Uke 43

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 14:00
Oppstår det akutte situasjoner eller problemer utenom åpningstiden, kontakt bomiljøvakten på telefon 23 46 05 55.

Uke 44

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 14:00
Oppstår det akutte situasjoner eller problemer utenom åpningstiden, kontakt bomiljøvakten på telefon 23 46 05 55.

Uke 45

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 14:00
Oppstår det akutte situasjoner eller problemer utenom åpningstiden, kontakt bomiljøvakten på telefon 23 46 05 55.

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. 

Vi har over 11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Vi har boliger i alle bydeler, og de ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.

Hva lurer du på?

Finn informasjonen du trenger i lenkene under:

Se også brosjyre for leietakere på norsk, engelsk, arabisk og somali.

Kundesenter og vakttelefon

Leier du hos oss og trenger hjelp eller lurer på noe, kan du kontakte kundesenteret vårt på telefon. 

Når kundesenteret er stengt, er bomiljøvakt tilgjengelig på telefon 23 46 05 55. Bomiljøvaktene går runder på alle våre eiendommer, og kan tilkalles og hjelpe til hvis det oppstår:

 • vanskelige situasjoner med naboer, husbråk eller hærverk
 • akutte situasjoner og problemer, for eksempel vannlekkasje

Leier du bolig direkte av bydelen?

Finn kontaktinfo til ditt boligkontor.

Dette gjør vi

Bydelene tildeler kommunal bolig til personer som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon. Som husvert følger vi opp eiendommene våre tettere enn de fleste utleiere. Våre drifts- og vedlikeholdsmedarbeidere er ofte til stede i eiendommene. Vi har også utvidet avtale for renhold og bortkjøring av avfall, og døgnbemannet vakttjeneste. 

Oslos befolkning vokser og blir stadig eldre. Dette gjør at vi trenger flere ordinære kommunale boliger, og flere boliger som er tilpasset beboere med spesielle behov. I tillegg til å forvalte den eksisterende boligmassen, skal vi derfor investere rundt to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen de nærmeste årene. 

Ledelse og pressekontakter

Administrerende direktør

Marit Jakobsen Leganger

Telefon: 23 46 05 00

Kommunikasjonsdirektør

Kristin Øyen

Mobilnummer: 958 87 588

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Thale Brekke

Mobilnummer: 480 01 044

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK)

Organisasjonsnummer: 974 780 747

Fakturaadresse: Boligbygg Oslo KF, Oslo kommune, Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo.

Boligbyggs anbudskonkurranser på Doffin