Leiekontrakt for kommunale boliger

Fornye leiekontrakten

Ønsker du å fortsette å bo i boligen etter at leiekontrakten din har løpt ut?

Da må du søke boligkontoret i bydelen din om fornyelse av leiekontrakten. Gjør det i god tid, gjerne fire måneder før kontrakten utløper, slik at boligkontoret får tid til å behandle søknaden.

For å søke om å fornye leiekontrakten, bruker du vanlig søknad om kommunal bolig.

Søk om ny leiekontrakt

Si opp leiekontrakten

Vil du flytte fra boligen før leiekontrakten din utløper, eller si opp parkeringsplassen din?

  • Du må si opp leiekontrakten skriftlig minst 30 dager før du vil flytte.
  • Du må betale leie for hele oppsigelsesperioden, også hvis du flytter tidligere.
  • Flytter og leverer du nøkler/parkeringsbevis etter oppsigelsesdatoen, må du betale leie til og med den dagen du leverer nøklene/parkeringsbeviset.

Si opp leiekontrakten (logg inn)

Les mer om hva du må gjøre når du flytter.

Trenger du kopi av leiekontrakten?

Ta kontakt med Boligbygg.

Dødsbo

Når noen dør, er det mye å tenke på. En av disse tingene er hva man gjør med boligen og leiekontrakten.

Ved dødsfall, blir det opprettet en sak (et bo) hos Oslo byfogdembete. Pårørende kan avgjøre hvem som skal være kontaktperson i boet.

Kontaktpersonen/pårørende må så raskt som mulig informere Boligbygg om dødsfallet, og hva man ønsker å gjøre med leieforholdet.

Ta kontakt med Boligbygg.

Bodde du sammen med avdøde?

Er du ektefelle? Eller er du barn/barnebarn og har bodd sammen med avdøde de siste seks månedene? Hvis du vil fortsette å bo i boligen, kan du overta leiekontrakten (tre inn i leieforholdet). Dette gjelder også for andre/samboere som oppfyller vilkårene i loven om husstandsfellesskap. Se gjerne også paragraf 8-2 i Husleieloven for mer om dette.

For å tre inn i leieforholdet, må du gi beskjed til Boligbygg om at du ønsker dette.

Hvis du ikke trer inn i leieforholdet, må du flytte ut av boligen og levere nøklene til Boligbygg.

Si opp leieforholdet til avdøde

For å si opp leieforholdet, må du gjøre følgende:

  1. Du må ha en bekreftelse/skifteattest fra Oslo byfogdembete, der det kommer fram at du er representant/kontaktperson i boet. Hvis du lurer på hvordan du får skifteattest, kan du kontakte Oslo byfogdembete.
  2. Du må sende kopi av bekreftelsen/skifteattesten til Boligbygg så snart som mulig.
  3. Hvis du har nøkler til boligen, må du levere nøklene til Boligbygg.

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for kommunal bolig (PDF)