Til innhold
Kommunal bolig

Leiekontrakt for kommunale boliger

Finne leiekontrakten

Hvis du inngikk leiekontrakten etter 1. januar 2018, finner du kontrakten i meldingsboksen på Min side (logg inn).

Har du signert kontrakt før 1. januar 2018, må du kontakte Boligbygg.

Når leiekontrakten løper ut

Fortsette å bo i boligen

Hvis du ønsker å fortsette å bo i boligen, må du søke boligkontoret i bydelen din om fornyelse av leiekontrakten. Gjør det i god tid, gjerne fire måneder før kontrakten utløper, slik at boligkontoret får tid til å behandle søknaden.

Flytte

Hvis du ønsker å flytte, må du levere nøkler til Boligbygg innen datoen kontrakten utløper.

Les mer om hva du må gjøre når du flytter.

Si opp leiekontrakten

Hvis du vil flytte fra boligen før leiekontrakten din utløper, må du sende en skriftlig oppsigelse til Boligbygg.

Det er 30 dager oppsigelsestid fra Boligbygg mottar oppsigelsen.

Kontakt Boligbygg for å si opp leiekontrakten.

Les mer om hva du må gjøre når du flytter.

Dødsbo

Når noen dør, er det mye å tenke på. En av disse tingene er hva man gjør med boligen og leiekontrakten.

Ved dødsfall, blir det opprettet en sak (et bo) hos Oslo byfogdembete. Pårørende kan avgjøre hvem som skal være kontaktperson i boet.

Kontaktpersonen/pårørende må så raskt som mulig informere Boligbygg om dødsfallet, og hva man ønsker å gjøre med leieforholdet. 

Ta kontakt med Boligbygg.

Bodde du sammen med avdøde?

Er du ektefelle? Eller er du barn/barnebarn og har bodd sammen med avdøde de siste seks månedene? Hvis du vil fortsette å bo i boligen, kan du overta leiekontrakten (tre inn i leieforholdet). Dette gjelder også for andre/samboere som oppfyller vilkårene i loven om husstandsfellesskap. Se gjerne også paragraf 8-2 i Husleieloven for mer om dette.

For å tre inn i leieforholdet, må du gi beskjed til Boligbygg om at du ønsker dette.

Hvis du ikke trer inn i leieforholdet, må du flytte ut av boligen og levere nøklene til Boligbygg.

Si opp leieforholdet til avdøde

For å si opp leieforholdet, må du gjøre følgende:

  1. Du må ha en bekreftelse/skifteattest fra Oslo byfogdembete, der det kommer fram at du er representant/kontaktperson i boet. Hvis du lurer på hvordan du får skifteattest, kan du kontakte Oslo byfogdembete.
  2. Du må sende kopi av bekreftelsen/skifteattesten til Boligbygg så snart som mulig.
  3. Hvis du har nøkler til boligen, må du levere nøklene til Boligbygg.