Flytte fra kommunal bolig

Hvis du vil flytte fra boligen før leiekontrakten din løper ut, må du sende en skriftlig oppsigelse til Boligbygg. Det er 30 dager oppsigelsestid fra Boligbygg mottar oppsigelsen.

Vil du flytte før leiekontrakten din utløper?

  • Du må si opp leiekontrakten skriftlig minst 30 dager før du vil flytte.
  • Du må betale husleie for hele oppsigelsesperioden, også hvis du flytter tidligere.
  • Flytter og leverer du nøkler etter oppsigelsesdatoen, må du betale leie til og med den dagen du leverer nøkler.

Si opp leiekontrakten (logg inn)

Dette må du gjøre når du flytter ut

Når du flytter ut, må du:

  • vaske alle gulvflater og lister, vegger og tak, skuffer og skap på kjøkkenet, vinduer og vinduskarmer, dusj/badekar og toalett. Du kan sammenligne det med en skikkelig vårrengjøring eller julerengjøring.
  • rydde ut alle eiendeler fra leiligheten og boder
  • la litt varme stå på hvis du flytter om vinteren
  • levere nøkler til Boligbygg

Hvis du mangler nøkler ved innlevering må du betale for nye. Prisen er 400 kroner for vanlig nøkkel (oppgang), 200 kroner for elektronisk nøkkelbrikke, 100 kroner for nøkkel til bolig, 100 kroner for postkassenøkkel og 100 kroner for sikkerhetslåsnøkkel.

Hvis boligen ikke er i orden

Er ikke annet avtalt, skal boligen være ren, ryddig og i samme stand som da du flyttet inn. Unntaket er slitasje som skyldes vanlig bruk over tid og mangler som Boligbygg selv skal utbedre.

Hvis boligen ikke er i orden, må du betale for reparasjoner og arbeid for å sette i stand leiligheten igjen.

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for kommunal bolig (PDF)