Søke kommunal bolig

Her kan du søke om å leie kommunal bolig i Oslo, fornye kontrakt eller bytte bolig.

Om tilbudet

Kommunal bolig er et tilbud til deg som:

 • ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp, eller
 • trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning

Du kan søke om å leie kommunal bolig i den bydelen du bor i. Du kan også søke om å bytte kommunal bolig eller fornye leiekontrakten din.

Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Leietiden er gjerne 3–5 år.

Husleie og depositum

Husleien varierer med boligens størrelse, standard og beliggenhet. Den er vanligvis lavere enn prisen for å leie en tilsvarende bolig ute på markedet. Les mer om husleie

Trenger du støtte til å betale husleie, kan du søke om bostøtte

Vi krever ikke depositum.

Hvem kan søke?

 • Du må ha lovlig opphold i Norge.
 • Du må ha bodd i Oslo i 2 år (unntak for flyktninger som skal bosettes etter avtale mellom staten og Oslo kommune).
 • Du må ha fylt 18 år (unntak for Ungbo).
 • Du må være uten bolig nå, eller at nåværende leieforhold opphører innen 6 måneder uten mulighet for fornyelse.
 • Du må ha mindre enn 1G (folketrygdens grunnbeløp) i formue, eller inntekt under 4G for enslig og 5G for par.
 • Du klarer ikke å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp, eller du trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Oppfyller du kravene, vil bydelen gjøre en prioritering mellom de søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.

Slik søker du

Finn frem dokumenter

Dette må du legge ved søknaden:

Hvis det aktuelt for deg, må du også legge ved:

 • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • Foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som spesifiserer daglig omsorg for barn
 • bekreftelse på barnebidrag 
 • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer som er relevant for boligsøknaden
 • rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig 

Send søknad per post

Du kan søke om kommunal bolig i den bydelen du bor i. Har du en aktiv sosialsak hos NAV, velg den bydelen NAV-kontoret er i.

Søknadsskjemaet finner du når du velger bydelen din under. Send inn søknaden og dokumentasjonen med vanlig post til boligkontoret i bydelen du er bosatt i.

Søk om å leie kommunal bolig

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Dette skjer videre

 • Vi vurderer om du oppfyller kravene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere søkerne med størst behov.
 • Vi behandler søknaden så snart som mulig. Hvis vi ikke tar en avgjørelse innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.

Hvis du får tildelt kommunal bolig

 • Du får et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål.
 • Du vil vanligvis bli tildelt en bolig i løpet av seks måneder. Du kan ikke velge mellom flere boliger.
 • Du går på visning før du inngår leieavtale. Leieavtalen inngår du med Boligbygg eller bydelen din. 
 • Du får tilbud fra bydelen din om å lage en boplan. I boplanen kan du planlegge om du skal fortsette å leie bolig eller om du kan kjøpe egen bolig.
 • Leiekontrakten varer vanligvis mellom 3 og 5 år. Har du behov for kommunal bolig etter at leiekontrakten din har løpt ut, må du søke på nytt.

Klage

Du kan klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.