Søke kommunal bolig

Her kan du søke om å leie kommunal bolig i Oslo, fornye leiekontrakt eller bytte kommunal bolig.

Hva er en kommunal bolig?

Kommunal bolig er et tilbud til deg som ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp, eller trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning

Du kan søke om å leie kommunal bolig i den bydelen du bor i. Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Leietiden er vanligvis 3-5 år.

Krav til søker

 • Du må ha lovlig opphold i Norge.
 • Du må ha bodd i Oslo i 2 år (unntak for flyktninger som skal bosettes etter avtale mellom staten og Oslo kommune).
 • Du må ha fylt 18 år (unntak for Ungbo). Hvis du er mellom 17 og 23 år kan du søke om Ungbo-bolig.
 • Du må være uten bolig nå, eller så må nåværende leieforhold ta slutt innen 6 måneder uten at du kan fornye det.
 • Du må ha mindre enn 1G (folketrygdens grunnbeløp) i formue, eller inntekt under 4G for enslig og 5G for par.
 • Du klarer ikke å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp, eller du trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Trenger du tilrettelagt bolig? Se hvordan du søker boliger for eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig.

Slik søker du om kommunal bolig

Du søker om kommunal bolig og kommunal bostøtte i samme søknadsskjema. Du kan søke i den bydelen du bor, digitalt eller på papir.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret i bydelen der du bor.

Søk om bostøtte og kommunal bolig (logg inn)

Vil du ikke søke digitalt? Send inn søknaden og dokumentasjonen med vanlig post til boligkontoret i bydelen du bor i. Har du en aktiv sosialsak hos NAV, velg den bydelen NAV-kontoret er i. Søknadsskjema for å søke om kommunal bolig (PDF)

Dette må du legge ved søknaden

Hvis det aktuelt for deg, må du også legge ved:

 • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som spesifiserer daglig omsorg for barn
 • bekreftelse på barnebidrag
 • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer som er relevant for boligsøknaden
 • rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for kommunal bolig (PDF)

Dette skjer videre

Bydelen behandler søknaden så snart som mulig. Hvis bydelen ikke tar en avgjørelse innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.

Bydelen vurderer om du oppfyller kravene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må bydelen prioritere mellom søkerne som har størst behov for en bolig. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.

Hvis du får tildelt kommunal bolig

 • Du får et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål.
 • Du vil vanligvis bli tildelt en bolig i løpet av seks måneder. Du kan ikke velge mellom flere boliger.
 • Du går på visning før du inngår leieavtale. Leieavtalen inngår du med Boligbygg eller bydelen din.
 • Du får tilbud fra bydelen din om å lage en boplan. I boplanen kan du planlegge om du skal fortsette å leie bolig eller om du kan kjøpe egen bolig.
 • Leiekontrakten varer vanligvis mellom 3 og 5 år. Har du behov for kommunal bolig etter at leiekontrakten din har løpt ut, må du søke på nytt.

Husleie og depositum

Husleien varierer med boligens størrelse, standard og beliggenhet. Den er vanligvis lavere enn prisen for å leie en tilsvarende bolig ute på markedet. Les mer om husleie i kommunale boliger.

Trenger du støtte til å betale husleie, kan du søke om bostøtte.

Vi krever ikke depositum.

Klage

Du kan klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.

Lenker