Ungbo

Er du mellom 17 og 23 år og bor i Oslo, kan du søke om Ungbo - bolig med oppfølging. Her får du også hjelp og støtte på veien mot å klare deg selv.

Om tilbudet

I løpet av den tiden du bor i Ungbo, skal du lære det du trenger for å ta vare på en bolig, ha orden på økonomien og ha en plan for hva du vil videre i livet.

 • Du kan bo i Ungbo i 3 år, og du får en leiekontrakt du har ansvar for å følge.
 • Du får oppfølging for å nå egne mål, være i aktivitet og bli selvstendige.
 • Ungbo har egen vaktmester, økonomiavdeling, konsulent for individuell jobbstøtte (IPS) og sysselsettingstiltaket Apro som tilbyr arbeidstrening, deltidsjobber og sommerjobb til unge voksne.

Boligene

Ungbo leier ut 230 boliger.

Boligene er leiligheter og hybler i bogrupper og ligger over store deler av Oslo. Hvilken bolig du får avhenger av din livssituasjon og hva som er ledig.

Leilighetene er umøblerte og man må betale strøm i tillegg til husleia.

Hyblene er umøblerte og strøm er inkludert i husleia. I bogrupper deler 3-5 Ungbo beboere stue, kjøkken og bad. Fellesrommene i bogruppene er møblerte.

Husleien er billigere for hybel enn for leilighet.

Oppfølging

Det lages en plan sammen med deg for når vi skal møtes og hva du trenger hjelp med. Noen ganger er også NAV, barnevernet eller andre som samarbeider med deg med på å lage planen.

Du får en booppfølger som du skal samarbeide med rundt de mål og utfordringer du har - gjerne i samarbeid med bydelen. Booppfølgeren din besøker deg i boligen.

Hva koster det?

Du må betale husleie og andre boutgifter hver måned.

Boligene leies ut til såkalt gjengs leie, som ligger under markedsleie. Husleien er billigere for hybel enn for leilighet.

Når du skriver under kontrakten, får du hjelp til å søke om bostøtte. Du kan også få råd og veiledning om egen økonomi.

Vi krever ikke depositum.

Hvem kan søke?

For å søke Ungbo, må du oppfylle disse kravene:

 • Du har fylt 17 år, men ennå ikke fylt 23 år.
 • Du har bodd i Oslo de to siste årene.
 • Du har lovlig opphold i Norge.
 • Du har ikke ha råd til å skaffe bolig på egen hånd.

Slik søker du

Du søker på søknadsskjema for kommunal bolig til boligkontoret i den bydelen der du er folkeregistret.

For at vi skal kunne behandle søknaden din raskest mulig, må du fylle inn alle punktene i søknadsskjemaet og legge ved de dokumentene som er listet opp nederst i søknadsskjemaet.

Er du i kontakt med barnevernet, Nav, DPS eller BUP er det fint at du opplyser om det i søknaden din.

Dette må du legge ved søknaden din

Hvis det aktuelt for deg, må du også legge ved:

 • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer som er relevant for boligsøknaden
 • rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

1. Finn fram dokumentasjon

 • Bostedsattest (fås fra Skatteetaten) eller opplysning om eventuell nåværende bolig (som leiekontrakt eller bekreftelse fra institusjon)
 • Utskrift av ligning
 • Dokumentasjon på brutto inntekt per måned (som lønns- eller trygdeslipp)

2. Fyll ut søknadsskjema og send søknaden til boligkontoret i din bydel

Det er et felles skjema for kommunal bolig og Ungbo. Kryss av for Ungbo.

Du laster ned og skriver ut skjemaet som du fyller ut og sender til boligkontoret. Husk å undertegne og legge ved all nødvendig dokumentasjon i søknaden.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret i bydelen der du bor.

Søknadsskjema og adressen til boligkontoret i bydelen din finner du her:

Hva skjer videre?

Ungbo mottar søknaden fra boligkontoret og sjekker dokumentasjonen. Spesielt viktig er det at du har økonomi til å betale husleie og faste utgifter som strøm, mat og andre regninger.

Hvis det er noe vi lurer på, ringer vi deg.

Før søknaden ferdigbehandles, vil du bli innkalt til en eller flere samtaler for at vi skal bli bedre kjent.

Hvis du fortsatt ønsker bolig med oppfølging i Ungbo, og vi mener du vil ha nytte av det, så får du en bolig i Ungbo. Det er bydelen ved boligkontoret som fatter vedtaket.

Kontakt

Seksjonsleder:
Hanne Aspelien
Mobil: 90 78 50 73

Seksjonsleder forvaltning:
Jorunn Finnsen
Mobil: 92 03 33 63

Seksjonsleder Apro:
Odd Johansen
Mobil: 99 24 29 23

Teamleder oppfølging:
Ståle Nilsen
Mobil: 91 75 75 32

Teamleder To Skritt Fram:
Bent Olchwa
Mobil: 95063093

Søkemottaker:
Nahom Debesay
Mobil: 47 78 79 72

Du kan også ta kontakt med boligkontoret i den bydelen du tilhører.