Bolig

Ungbo

Er du mellom 17 og 23 år og bor i Oslo, kan du søke om Ungbo-bolig. Her får du også hjelp og støtte på veien mot å klare deg selv.

Hva kan du søke om?

Ungbo har både hybler i bogrupper og enkeltstående leiligheter. Hvilken bolig du får avhenger av din livssituasjon og hva som er ledig.

Hybel:

 • Bogrupper på fire-fem beboere.
 • Du får egen hybel og deler stue, kjøkken og bad med de andre i bogruppa.
 • Hybelen er umøblert, mens fellesrommene er enkelt møblert. Kjøkkenet har hvitevarer.
 • Tilgang til fellesvaskeri eller vaskemaskin i bogruppa.

Leilighet:

 • Stor variasjon i størrelse og standard.
 • Det er flest ett- og toroms leiligheter. Noen deler bad.
 • Leilighetene er umøblerte.

Du får oppfølging av en voksen kontaktperson som kan hjelpe og støtte deg mot målet om å klare deg selv.

I forbindelse med innflytning og utflytning kan du få hjelp til visning, kontraktsmøte og papirarbeid. Kontaktpersonen følger opp husleieforholdet, eventuelle naboklager og andre utfordringer. Videre hjelper vi deg med tips og råd for å finne en ny bolig ved utflytning fra din Ungbo-bolig.

Trenger du mer omfattende hjelp, kan du i samarbeid med NAV-kontoret søke om å få utvidet oppfølging. Erfaringsmessig vet vi at mange av våre beboere kan ønske seg og trenger hjelp på områder som økonomi, praktiske ferdigheter, arbeid og utdanning, helse, relasjoner og nettverk. Har du psykiske utfordringer kan du også søke om å få utvidet oppfølging til å mestre hverdagen.

Krav til søker

For å søke Ungbo må du oppfylle disse kravene:

 • Ha fylt 17 år, men ennå ikke fylt 23 år.
 • Bodd i Oslo de to siste årene.
 • Ha lovlig opphold i Norge.
 • Ikke ha råd til å skaffe egen bolig.

Hva koster det?

Alle boligene leies ut til såkalt gjengs leie, som ligger under markedsleie. Når du skriver under kontrakten får du hjelp til å søke om bostøtte. Du kan også få råd og veiledning om egen økonomi. Vi krever ikke depositum.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om Ungbo

1. Du trenger disse vedleggene:

 • Bostedsattest (fås fra Skatteetaten) eller opplysning om eventuell nåværende bolig (som leiekontrakt eller bekreftelse fra institusjon)
 • Utskrift av ligning
 • Dokumentasjon på brutto inntekt per måned (som lønns- eller trygdeslipp)

2. Last ned og fyll ut søknadsskjemaet for leie av kommunal bolig

 • Det er et felles skjema for kommunal bolig og Ungbo.
 • Kryss av for Ungbo.
 • Du kan fylle ut skjemaet elektronisk, men ferdig utfylt skjema må skrives ut og undertegnes av deg.
 • Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret i bydelen der du bor.

Søknadsskjema og adressen til boligkontoret i bydelen din finner du her: 

Søk om å leie kommunal bolig

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

3. Send eller lever søknaden til boligkontoret i din bydel

Hva skjer videre?

 • Når vi har mottatt søknaden, inviterer vi deg på en samtale for å finne ut om hvilket tilbud som passer for deg.
 • Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne.
 • Dersom du oppfyller kravene får du får et skriftlig tilbud om bolig.
 • Du blir invitert på visning før du må takke ja eller nei til tilbudet.
 • Leiekontrakten varer i tre år. Du kan si opp når du vil. Oppsigelsestiden er på 30 dager.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.