APRO - Arbeidstrening for unge voksne

Målgruppe

Apro er et by omfattende tilbud om arbeidspraksis og arbeidstrening til unge voksne i Oslo, som er uten skole, sysselsetting eller arbeid. Hensikten er å gi kvalifisert arbeidspraksis og lærlingtid.

Apro er et tilbud for deg som:

 • er ung voksen uten sysselsetting
 • er mellom 18 og 30 år
 • ønsker å mestre deltakelse i arbeidslivet

Tilbud

Apro tilbyr opplæring og praksis innen vaktmestertjenester, vedlikehold, maling, hagestell og tømring.

Vedlikeholdsgruppa har arbeidsoppgaver som består av:

 • maling av boliger
 • oppussing av leiligheter
 • rydding og tømming
 • hagearbeid
 • ulike transportoppdrag

Tømrergruppa har oppgaver innen:

 • vedlikehold og rehabilitering av eldre trehus
 • lafting
 • oppføring av levegger og skur
 • legging av gulv, montering av dører og kjøkken

Apro er godkjent lærlingsbedrift for tømrere.

Opplæring og oppfølging

Du får opplæring og oppfølging for å komme inn i en god arbeidsrytme, med gode rutiner. Apro legger vekt på å bygge relasjoner slik at arbeidslagene fungere godt sammen. Alle ansatte oppfordres til å støtte hverandre til mestring og trivsel på arbeidsplassen. Deltakelse i Apro kan kombineres med utdanning.

Lønn og kontraktstid

Apro samarbeider med NAV. Du lønnes på ulike måter, avhengig av hvilken NAV-ytelse du eventuelt har før oppstart. Målet er at lønnen/ytelsen gjør deg mest mulig økonomisk selvhjulpen. Arbeidskontrakt kan gis på 3 måneder, og inntil to år avhengig av godkjenning fra NAV. Tømrerlærlinger mottar ordinær lærlingelønn.

Slik søker du plass

Ta kontakt med Apro ved Seksjonsleder Odd Johansen på telefon eller e-post hvis du vil vite mer eller ønsker å søke plass.

Du blir invitert til å gjennomføre et intervju. Hensikten med intervjuet er å kartlegge om vårt tilbud passer for deg. Oppstart skjer etter at NAV har godkjent din deltakelse og vi har avklart din lønn/ytelse. Tømrerlærlinger får plass og lærlingkontrakt i samarbeid med utdanningsetaten og opplæringskontoret for tømrere.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Odd Johansen
Telefon
99 24 29 23
E-post
odd.johansen@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0178 OSLO