Boplan – for deg som leier kommunal bolig

Når du inngår leieavtale for kommunal bolig, vil bydelen du tilhører tilby deg å lage en boplan. Boplanen er et frivillig tilbud.

Bydelen kan også ta kontakt med deg mens du leier kommunal bolig, for å se om du ønsker å sette opp en plan for hvordan du skal bo i fremtiden. Dette er særlig aktuelt når det nærmer seg utløp for leiekontrakten du har fått.

Boplanen skal si noe om

  • hvordan du kan bruke tiden som leietaker til å forberede deg på å kjøpe din egen bolig
  • hvordan du sikrer at du får en god og trygg bosituasjon

Din boplan

Kommunal bolig skal være et utgangspunkt for å komme videre med ulike utfordringer i livet. Målet med å leie kommunal bolig er å stabilisere livssituasjonen og få trygghet til å legge planer for hvordan du vil bo i fremtiden.

Boplanen skal beskrive hvilke mål du har for å bo i kommunal bolig, og hvordan du vil samarbeide med bydelen for å få en god og trygg bosituasjon. Planen skal også sette langsiktige mål for hvordan du ønsker å bo i fremtiden. Hvis dere blir enige om at det etter hvert er realistisk å kjøpe egen bolig, skal planen avklare hvordan du samarbeider med bydelen om dette.

Hvorfor lage boplan?

Når du får tildelt kommunal bolig vil du få en tidsbegrenset leiekontrakt. Leietiden er gjerne 3–5 år. Dette gir deg mulighet til å få en god bosituasjon og rydde i forhold du trenger å få kontroll over. Du kan ha et langvarig behov for kommunal bolig, men leieperioden kan også være en tid du bruker til å forberede deg på å kjøpe egen bolig.

På lang sikt vil det lønne seg økonomisk å eie bolig og ikke leie. Dersom du eier egen bolig er du dessuten sikret en stabil bosituasjon i et bomiljø der du velger å bo.

Hvordan får du din boplan?

Bydelen som tildeler kommunal bolig, vil tilby deg å lage en plan for hvordan tiden i kommunal bolig skal brukes. Dere inngår en boplan der du på bakgrunn av din situasjon samarbeider med bydelen om å nå dine mål.

Ta kontakt med bydelen for å sette opp din boplan: