Styrekalender, styremøter og sakspapirer for 2017-2023

Her ligger oversikt over styremøter og sakspapirer for Boligbygg Oslo KF for 2017-2023. Sakspapirer legges ut i forkant av møtene.

Styrets medlemmer

Gisele Marchand (styreleder)
John Skogen (nestleder)
Karin Lindgård (styremedlem)
Bjørn Holm (styremedlem)
Per Espen Ramnefjell (styremedlem)
Vivian Bousoula (styremedlem, ansattrepresentant)
Åsmund Floten (styremedlem, ansattrepresentant)

Kommende styremøter 2024

  • Torsdag 7. mars
  • Torsdag 25. april
  • Torsdag 20. juni
  • Torsdag 19. september
  • Fredag 1. november
  • Onsdag 11. desember

Styremøter 2024

Styremøter 2023

Styremøter 2022

Styremøter 2021

Styremøter 2020

Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017

Gå til Boligbygg Oslo KF