Styrekalender, styremøter og sakspapirer for 2017-2023

Her ligger oversikt over styremøter og sakspapirer for Boligbygg Oslo KF for 2017-2023. Sakspapirer legges ut i forkant av møtene.

Kundesenteret er stengt onsdag 6. mars

Gjelder både telefon og ekspedisjon.

Styrets medlemmer

Gisele marchand - styreleder
Stine Rolstad Brenna - nestleder
Bjørn Holm - styremedlem
John Skogen - styremedlem
Andreas Iversen - styremedlem
Karin Lindgård - styremedlem
Vivian Bousoula - styremedlem og ansattrepresentant
Åsmund Floten - styremedlem og ansattrepresentant

Kommende styremøter 2024

  • Torsdag 7. mars
  • Mars/april (dato kommer)
  • Torsdag 25. april
  • Torsdag 20. juni
  • Torsdag 19. september
  • Oktober/november (dato kommer)
  • Fredag 1. november
  • Onsdag 11. desember

Styremøter 2024

Styremøter 2023

Styremøter 2022

Styremøter 2021

Styremøter 2020

Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017

Gå til Boligbygg Oslo KF