Husordensregler

Når du leier kommunal bolig, har du ansvar for å overholde husordensregler. Husordensreglene skal bidra til at du og naboene dine trives, og forhindre skade på eiendommen. Bor du i et borettslag eller sameie, er det deres regler som gjelder.

Ro og orden

 • Alle dager mellom klokken 22:00 og klokken 07:00 skal det være ro i boligen og på eiendommen.
 • Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg og lignende må ikke brukes slik at det plager naboene.
 • Musikkøvelser er ikke tillatt på søndager, helligdager og etter klokken 19:00 på hverdager.
 • Hvis du har fått tillatelse til å pusse opp, legg til rette for arbeidet slik at naboene forstyrres minst mulig. Banking og boring i vegger, tak og gulv bør helst skje på dagtid, og ikke senere enn klokken 19:00.

Sikkerhet

 • Du må påse at alle utgangsdører og dører i kjeller inn til boder, vaskeri eller andre rom alltid er låst.
 • Ytterdører skal du bare åpne for besøkende til din bolig.

Avfall og skrot

 • Kast husholdningsavfall (søppel) i eiendommens søppelcontainer/søppeldunker.
 • Annet avfall som gamle møbler eller lignende må du kjøre bort selv. Hvis du setter det i søppelrom eller fellesareal, blir det kastet uten varsel, og for din regning.

Fellesarealer

 • Det er ikke tillat å lufte bolig mot felles oppgang, slik at matlukt eller lignende plager naboer.
 • Sykler og barnevogner plasseres på anviste steder, og ikke i oppganger.
 • Hvis du åpner vinduer i trappegangen, er du ansvarlig for å lukke de igjen.
 • Du må ta vare på plener, planter, benker eller annet utstyr som tilhører eiendommen, slik at det ikke blir skadet.
 • Det er ikke tillatt å banke tepper og tøy i fellesarealene eller på balkonger.

Dyr

 • Du kan ikke ha husdyr uten skriftlig tillatelse fra Boligbygg.
 • Det er ikke lov å mate fuglene fordi det tiltrekker seg skadedyr.

Klesvask

 • Du kan henge opp klesvask på anviste steder alle hverdager og lørdager.
 • Hvis eiendommen har vaskeri, må du følge veiledning og regler for bruk av vaskeriet.
 • Det er ikke lov å henge klesvask på gjerder, balkonger eller i vinduer.
 • Klesvask skal ikke henge ute på søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai.

Kjøretøy

 • Biler, motorsykler og mopeder skal parkeres på anviste plasser, slik at de ikke hindrer vanlig passasje og trafikk.
 • Vær forsiktig med bruk av kjøretøy på eiendommen. Unngå at motorkjøretøy går på tomgang.

Endringer i boligen

 • Du må ha samtykke fra Boligbygg til å installere vaskemaskin og oppvaskmaskin.
 • Du må ha samtykke fra Boligbygg til å installere lamper, markiser eller lignende på yttervegger.
 • Det er ikke lov å montere parabolantenne.

Brudd på reglene

I leiekontrakten din finner mer informasjon om hva som er din plikt som leietaker. Brudd på reglene kan føre til at du mister boligen din.

Hvis naboen din ikke overholder husordensregler, kan du sende inn klage til Boligbygg.

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for kommunal bolig (PDF)