Til innhold
Kommunal bolig

Klager og tilbakemeldinger

Bor du i en kommunal bolig og ønsker å klage eller gi tilbakemeldinger? Ta kontakt med Boligbygg.

Naboklage

For at Boligbygg skal kunne behandle naboklager på en god måte, vil vi at du skal sende oss skriftlig klage. Dette gjelder særlig for problemer som fortsetter over lengre tid. Du kan bruke kontaktskjema eller sende e-post til postmottak@bby.oslo.kommune.no.

Hvis det er akutte problemer som bråk eller annet, bør du ringe til Boligbygg.

Dette er informasjon du må ha med i klagen:

  • Hvem klager du på, og eventuelt hvilket leilighetsnummer?
  • Hva klager du på? Hva har skjedd?
  • Når (tidspunkt) skjedde det du klager på?

Dette sier husordensreglene om støy

Dette er støyreglene som gjelder i alle eiendommene som eies av Boligbygg:

  • Alle dager mellom klokken 22.00 og klokken 07.00 skal det være ro i leilighetene.
  • Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg og lignende må ikke brukes i den grad at det plager naboene.
  • Musikkøvelser er ikke tillatt på søndager/helligdager eller etter kl. 19.00 på hverdager.
  • Du har det hele og fulle ansvaret for folk som er på besøk hos deg.

Les alle husordensreglene.

Hvis du bor i en leilighet i et borettslag eller sameie kan det være andre regler som gjelder for støy. Informasjon om hva slags leilighet du leier finner du i leiekontrakten.

Klager/tilbakemeldinger om din bolig eller fellesområder

Som leietaker kan du klage eller gi tilbakemeldinger til Boligbygg på alt som gjelder boligen din, leieforholdet ditt eller fellesområder.

Vi vet at det kan oppstå feil og skader i våre boliger og eiendommer, og vi er dessverre også plaget av hærverk. Hjelp oss og si i fra til kundesenteret om problemer. 

Ta kontakt med Boligbygg.