Boligbyggs beboerråd

Boligbyggs beboerråd består av leietakere i Oslo kommunes boliger, og medlemmer av enkelte organisasjoner. Du kan ta kontakt med Beboerrådet på e-post: beboerradetbby@gmail.com

Her finner du mandatet og referatene fra møtene til Boligbyggs beboerråd.