Pris og betaling

Prisen er avhengig av inntekt, heltidsplass eller deltidsplass, og om skolen barnet går på har tilbud om gratis deltidsplass. Du betaler på forskudd.

Dette koster en plass på AKS

Du trenger ikke betale for plassen i juli, for da er AKS stengt.

Er det egen matbetaling?

Nei, matpenger er inkludert i oppholdsbetalingen, og 51 kroner er bakt inn i prisen du betaler for heltidsplass og deltidsplass. Skolene velger selv hvordan de vil bruke disse pengene.

Inntekt bestemmer pris for oppholdsbetaling

Dersom du har flere barn i Aktivitetsskolen betaler du lik pris for barna med mindre noen av dem har rett til gratis deltidsplass.

Hva du betaler for AKS kommer an på inntekten din. En nasjonal ordning sier at ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til AKS (beregnet ut fra husholdningens samlede inntekt). Øverste inntektsgrense for å kunne få 6 prosent oppholdsbetaling er 627 183 kroner.

Oslo kommunes inntektsgrenser kommer i tillegg til denne ordningen. Dere får den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to.

Inntekt fra 445 921 kroner før skatt

Hvis eleven går på en skole med gratis deltidsplass, trenger du ikke betale for plassen.

Inntekt fra 250 831 til 445 920 kroner før skatt

Hvis eleven går på en skole med gratis deltidsplass, trenger du ikke betale for plassen.

Inntekt til og med 250 830 kroner før skatt

Hvis eleven går på en skole med gratis deltidsplass, trenger du ikke betale for plassen.

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov har rett til plass på AKS fra 1. til 7. trinn. Plassen er gratis fra 5. til 7. trinn.

Søk om redusert betaling på grunn av lav inntekt

Du må fylle ut skjemaet under og legge ved dokumentasjon på husholdningens inntekt.

For skoleåret 2022–2023 kan man søke om å få gratis heltidsplass for barn på 1. trinn. Dette gjelder for husholdninger med en samlet inntekt under 627 183 kroner (fra 1.1.2023).

Egenerklæringskjema for redusert betaling (PDF)

Eksempler på dokumentasjon du kan legge ved

  • Lønnslipp / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds/årslønn
  • Trygdeutbetalingsblankett (uføretrygd, attføring, sykepenger etc.)
  • Fødselspenger
  • Pensjoner / vartpenger
  • Arbeidsledighetstrygd
  • Kopi av studiebevis / bekreftelse på skoleplass

Ved endring av inntekt må uansett siste skatteoppgjør leveres hvis dette ikke er gjort tidligere.

Hvor skal skjemaet sendes?

Skjemaet sendes til skolen barnet går på.

Fritak for betaling ved sykdom

Om barnet ditt er sykt og borte fra Aktivitetsskolen i 4 uker eller lengre har du krav på fritak for betaling i denne perioden. Send skjemaet til skolen barnet går på.

Send skjema for betalingsfritak (PDF)

Spørsmål om faktura?

Del betaling mellom foreldre

Last ned skjema for delt betaling mellom foreldre og send det til skolen barnet går på.

Skjema for delt betaling (PDF)

Endre betaler

Ønsker dere å bytte mottaker av faktura?

Skjema for å endre betaler av Aktivitetsskolen (PDF)

Mangel på faktura eller feil på faktura

Ta kontakt med skolen dersom du ikke har fått faktura, eller det er feil på fakturaen. Gå til skoleoversikten.

Endre kontaktinformasjon

For å endre kontaktopplysninger må du logge inn i søknadsportalen og gå til "Mine kontaktopplysninger". For å endre adresse må du velge "Opprett ny midlertidig adresse". Den nye adressen vil bli registrert i systemet så snart den er godkjent.

Det er viktig at kontaktinformasjonen er riktig siden tilbud og annen viktig informasjon om din AKS-plass sendes til din e-post og mobiltelefonnummer.

Logg inn i Søknadsportalen med MinID

Mer om Aktivitetsskolen