Heltidsplass eller deltidsplass

Du kan søke om både heltidsplass og deltidsplass i Aktivitetsskolen. Eleven har plassen til dere selv sier opp eller eleven blir for gammel for å gå på AKS.

Endre mellom heltid og deltid

Du kan søke om å bytte mellom heltid og deltid to ganger i året. Det gjelder fra 1. januar, med siste oppsigelsesfrist 30. november, eller fra 1. august, med siste oppsigelsesfrist 30. juni. Søk om å endre type plass

Er du usikker på om du vil ha heltid eller deltid? Ta kontakt med skolen for å høre hvordan de organiserer timene på AKS. Finn åpningstid og kontaktinformasjon til Aktivitetsskolen ved din skole.

Dette er en heltidsplass

  • Barnet kan være på Aktivitetsskolen 12, 5 timer eller mer per uke
  • Barnet kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier når AKS er åpen

Med gratis deltidsplass får du redusert pris på heltidsplass. Se hva du må betale for en heltidsplass i AKS.

Dette er en deltidsplass

Deltidsplass (ikke gratis deltidsplass)

Se hvilke trinn på hvilke skoler som tilbyr gratis deltidsplass.

Ved vanlig deltidsplass:

  • barnet kan være på Aktivitetsskolen 12 timer i uken. Timene kan benyttes før og etter skoletid. Skolen avgjør organiseringen.
  • du kan søke om å kjøpe utvidet tid (f.eks i forbindelse med ferier. Avtal dette direkte med skolen).
  • AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har deltidsplass. Se hva du må betale for deltidsplass.

Gratis deltidsplass

Se hvilke trinn på hvilke skoler som tilbyr gratis deltidsplass.

Ved gratis deltidsplass:

  • barnet kan være på AKS 12 timer per uke. Skolen fordeler timene jevnt ut over uken og kun etter skoletid.
  • barnet kan være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.
  • barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager.
  • AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
  • du kan ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

Les om hva du må betale for heltidsplass ved AKS dersom du har gratis deltidsplass.

Oppsigelse og permisjon