Skoler og trinn som tilbyr gratis deltidsplass skoleåret 2024/2025

Alle elever i Osloskolen har tilbud om gratis deltidsplass skoleåret 2024/2025.

Målet med ordningen

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med gratis deltidsplass i AKS er:

  • å øke deltagelsen i AKS
  • å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter
  • å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Søk om plass, og regler for heltid og deltid

Aktivitetstilbud på skolen