Søk om plass på Aktivitetsskolen

For å få plass på Aktivitetsskolen i Oslo må du søke om plass. Du beholder plassen på AKS til og med 4. trinn. Hvis du vil slutte før det må du si opp plassen.

Søknadsfrist

Det er løpende opptak til Aktivitetsskolen. Du kan søke om plass hele året.

Slik søker du

  1. Send søknad

    Søk om plass

    Dersom du ikke kan bruke søknadsportalen (for eksempel hvis du mangler norsk personnummer) tar du kontakt med skolen. De kan hjelpe deg med å søke om plass.

  2. Vi sender tilbud om plass

    Har du reservert deg mot digital post blir tilbudet sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  3. Svar på tilbudet innen 10 dager