Hva er Aktivitetsskolen (AKS)?

Aktivitetsskolen (AKS) er et tilbud før og etter skoletid, og i noen av skolens ferier. AKS er Oslo sin skolefritidsordning (SFO).

Hvem kan gå på Aktivitetsskolen?

Barn 1. til 4. klasse kan gå på Aktivitetsskolen. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass 5. -7. trinn.

Hva gjør barna på AKS?

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Måltidet på Aktivitetsskolen er en sosial arena som brukes til samtale og språkstimulering. I tillegg er måltidet en viktig arena for å gi elevene nødvendig energi, basert på sunne og gode matvaner. Les mer om måltidene på AKS i denne veilederen.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til følgende nasjonale og lokale føringer:

Hvem som jobber ved Aktivitetsskolen, hvilke aktiviteter som tilbys, åpningstider og planer kan du lese om på den enkelte skolenettside. Gå til skoleoversikt.

Mer informasjon om Aktivitetsskolen