Oppsigelse og permisjon

Ønsker du å si opp plassen din ved Aktivitetsskolen (AKS)? Da må du sende oss en oppsigelse, med mindre barnet ditt skal begynne i 5. klasse. Da blir plassen sagt opp automatisk.

Si opp plassen

Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel opp 5. mai går barnet ut mai og juni.

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.

Slik sier du opp plassen

Logg inn og si opp

Endre timeantall?

Hvis du ikke ønsker å si opp plassen, men ønsker å endre fra heltid til deltid (eller omvendt), kan du søke om dette. Les om heltidsplass og deltidsplass, og finn ut hvordan du kan endre type plass.