Til innhold

Pris og betaling

Dette koster en plass på AKS

Inntekt over 374 544 kroner

Inntekt fra 210 682  - 374 544 kroner

Inntekt til og med 210 681 kroner  

Søk om redusert betaling

Om du skal betale redusert pris for bruk av aktivitetsskolen må du fylle ut egenerklæringsskjema sammen med dokumentasjon på inntekt. Egenerklæringen sendes til din skole. Egenerklæringsskjema for redusert betaling (PDF 0,1 MB).

Eksempler på dokumentasjon:

  • Lønnslipp / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds/årslønn
  • Trygdeutbetalingsblankett (uføretrygd, attføring, sykepenger etc.)
  • Fødselspenger
  • Pensjoner / vartpenger
  • Arbeidsledighetstrygd
  • Kopi av studiebevis / bekreftelse på skoleplass
Ved endring av inntekt må uansett siste skatteoppgjør leveres hvis dette ikke er gjort tidligere.
 

Del betaling mellom foreldre

Last ned skjema for delt betaling mellom foreldre og send det til skolen barnet går på. Skjema for delt betaling (PDF). Gå til skoleoversikt.                          

Fritak for betaling ved sykdom

Om barnet ditt er sykt og borte fra aktivitetsskolen i 4 uker eller lengre har du krav på fritak for betaling i denne perioden. Send skjema for betalingsfritak til skolen din. Skjema for betalingsfritak (PDF).

Bytte betaler

Ønsker dere å bytte mottaker av faktura sender dere skjema for endring av betaler for aktivitetsskolen (PDF) til skolen barnet går på. 

Har du ikke fått faktura?

Ta kontakt med skolen dersom du ikke har fått faktura. Gå til skoleoversikt.

Annen informasjon om Aktivitetsskolen