Pris og betaling

Hva du skal betale for en plass i Aktivitetsskolen (AKS) er avhengig av husholdningens inntekt, om barnet har heltidsplass eller deltidsplass, og om skolen barnet går på har tilbud om gratis deltidsplass. Du betaler forskuddsvis.

Dette kan påvirke månedsbetalingen

  • Inntekten din
  • Gratis deltidsplass på enkelte skoler
  • Heltidsplass eller deltidsplass
  • Ferie eller sykdom i fire uker eller mer

Dette koster en plass på AKS

Du trenger ikke betale for plassen i juli, for da er AKS stengt. Dersom du har flere barn i Aktivitetsskolen betaler du lik pris for barna med mindre noen av dem har rett til gratis deltidsplass. 

Er det egen matbetaling?

Nei, matpenger er inkludert i oppholdsbetalingen, og 51 kroner er bakt inn i prisen du betaler for heltidsplass og deltidsplass. Skolene velger selv hvordan de vil bruke disse pengene.

Inntekt over 425 617 kroner før skatt

Hvis eleven går på en skole med gratis deltidsplass, trenger du ikke betale for plassen.

Inntekt fra 239 410 til 425 616 kroner før skatt

Hvis eleven går på en skole med gratis deltidsplass, trenger du ikke betale for plassen.

Inntekt til og med 239 409 kroner før skatt

Hvis eleven går på en skole med gratis deltidsplass, trenger du ikke betale for plassen.

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov har rett til plass på AKS fra 1. til 7. trinn. Plassen er gratis fra 5. til 7. trinn.

6 % oppholdsbetaling

For at alle barn skal ha anledning til å gå på AKS, er det innført nasjonale moderasjonsordninger. Ingen familier skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til AKS. Ordningen med 6 % oppholdsbetaling (beregnet utfra husholdningens samlede inntekt) er ble innført for 1. -2. trinn i fjor, og nå utvides dette til å gjelde også for 3.-4. trinn.

Oslo kommunes inntektsgrenser kommer i tillegg til dette. Utdanningsetaten beregner hva oppholdsbetalingen blir utfra begge inntektsgrensene og foresatte får den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to. Øverste inntektsgrense for å kunne få 6 % oppholdsbetaling er 588 867 kroner.

Søk om redusert betaling på grunn av lav inntekt

For å få redusert prisen for AKS på grunn av lav inntekt må du fylle ut et skjema og legge ved dokumentasjon på husholdningens inntekt.

Egenerklæringskjema for redusert betaling (PDF 0,1 MB)

Eksempler på dokumentasjon du kan legge ved 

  • Lønnslipp / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds/årslønn
  • Trygdeutbetalingsblankett (uføretrygd, attføring, sykepenger etc.)
  • Fødselspenger
  • Pensjoner / vartpenger
  • Arbeidsledighetstrygd
  • Kopi av studiebevis / bekreftelse på skoleplass 

Ved endring av inntekt må uansett siste skatteoppgjør leveres hvis dette ikke er gjort tidligere.

Hvor skal skjemaet sendes?

Skjemaet sendes til skolen barnet går på. 

Fritak for betaling ved sykdom

Om barnet ditt er sykt og borte fra Aktivitetsskolen i 4 uker eller lengre har du krav på fritak for betaling i denne perioden. Send skjemaet til skolen barnet går på.

 

Send skjema for betalingsfritak (PDF)

Spørsmål om faktura?

Del betaling mellom foreldre

Last ned skjema for delt betaling mellom foreldre og send det til skolen barnet går på.

 

Skjema for delt betaling (PDF)

Endre betaler          

Ønsker dere å bytte mottaker av faktura?

 

Skjema for å endre betaler av Aktivitetsskolen (PDF)

Mangel på faktura eller feil på faktura

Ta kontakt med skolen dersom du ikke har fått faktura, eller det er feil på fakturaen.  Gå til skoleoversikten. 

Endre kontaktinformasjon

For å endre kontaktopplysninger må du logge inn i søknadsportalen og gå til "Mine kontaktopplysninger". For å endre adresse må du velge "Opprett ny midlertidig adresse". Den nye adressen vil bli registrert i systemet så snart den er godkjent.

Det er viktig at kontaktinformasjonen er riktig siden tilbud og annen viktig informasjon om din AKS-plass sendes til din e-post og mobiltelefonnummer.

Logg inn i Søknadsportalen med MinID

Mer om Aktivitetsskolen