Utviklings- og kompetanseetaten

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6538 Etterstad, 0606 OSLO

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Utviklings- og kompetanseetaten

Utviklings- og kompetanseetaten er kommunens interne tjenesteleverandør av IT, anskaffelser, OU/kompetanseutvikling og lønns- og regnskapstjenester.

Vi er en viktig bidragsyter i kommunens oppdrag om å tilby innbyggerne smartere, effektive, mer samordnende og universelt utformede tjenester.

Dette er noe av det vi driver med: 

  • Forvalter økonomisystem, HR-system, e-postsystem og kommunens plattform for internkommunikasjon
  • Utvikler og forvalter kommunens nettsider
  • Drifter kommunens fakturasentral og Oslo kommunes kontaktsenter 21 80 21 80
  • IT-driftstjenester, inkludert oppfølging av eksterne driftsleverandører
  • Forvalter kommunens IT-infrastruktur, inkludert informasjonssikkerhet
  • Lønns- og regnskapstjenester og fakturabehandling
  • Offentlige anskaffelser og samkjøp
  • Kompetanseutvikling til ledere og ansatte
  • Personalomstilling og støtte ved omstillings- og endringsprosesser i kommunens virksomheter

Vi er drøyt 350 ansatte, og er organisert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

Ledelse

Etatsdirektør

Bjørn Marthinsen

Telefon: 2180 2180

E-post:

IKT-tjenester

Avdelingsdirektør

Ian Porter

Mobilnummer: 95 03 50 00

E-post:

Innkjøpstjenester

Avdelingsdirektør

Gunnar Wedde

Mobilnummer: 93 06 42 51

E-post:

Kommunikasjons- og OU-tjenester

Avdelingsdirektør

Lars Terje Pedersen

Mobilnummer: 93 21 84 88

E-post:

Lønns- og regnskapstjenester

Avdelingsdirektør

Jon Øgar

Mobilnummer: 48 16 77 02

E-post:

HR og virksomhetsstyring

Avdelingsdirektør

Birgit Aakre

Mobilnummer: 40 87 26 20

E-post:

Økonomi og internservice

Vibeke Rise

Mobilnummer: 40 04 70 76

E-post:

Pressekontakt

Svein Jørgen Kjenner Johansen

Mobilnummer: 91 30 79 57

E-post:

Oslo kommunes kontaktsenter

Seksjonsleder

Wenche Kristoffersen

Mobilnummer: 95 23 98 21

E-post:

Lønns- og regnskapskontroll

Seksjonsleder

Janne Kittelsen

Mobilnummer: 95 91 87 44

E-post:

Leverandørfaktura

Seksjonsleder

Ingeborg Alm

Mobilnummer: 97 00 68 04

E-post:

Leveranse lønns- og regnskapstjenester

Seksjonsleder

Terje Tolcsiner

Mobilnummer: 90 17 47 28

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 971 183 675