Etater, foretak og ombud

Utviklings- og kompetanseetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6538 Etterstad, 0606 OSLO

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Utviklings- og kompetanseetaten

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør av prosjektledelse, IT, anskaffelser, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønns- og regnskapstjenester og kommunikasjonstjenester rettet mot kommunens ansatte og innbyggere. 

Digital transformasjon

Vi er en viktig bidragsyter i Oslo kommunes digitale transformasjon: Å gi innbyggere og næringsliv et heldigitalt møte med kommunen gjennom smartere, effektive, mer samordnende og universelt utformede tjenester.

Utviklings- og kompetanseetaten er i gang med store IT-prosjekter for modernisering av infrastrukturen i kommunen. Vi skal foredle og forene kommunens omfattende systemportefølje. Samtidig er vi en viktig bidragsyter til kommunens endringsreise – med kompetansebygging og utvikling og innføring av samhandlingsverktøy for kommunens 53.000 ansatte. 

Vi er drøyt 350 ansatte og holder til i lokaler på Helsfyr nær t-bane, busstasjon og Fyrstikktorget med butikker, restauranter og andre servicetilbud.

Her finner du ledige stillinger hos oss i UKE.

Våre tjenester

  • Forvalter kommunens økonomisystem, HR-system, e-postsystem og kommunens plattform for intern kommunikasjon
  • Utvikler og forvalter innbyggerservice og Oslo kommunes nettsider
  • Drifter kommunens fakturasentral
  • Drifter Oslo kommunes kontaktsenter 21 80 21 80
  • Intern IT-leverandør, med ansvar for driftstjenester innen IT, inkludert oppfølging av kommunens eksterne driftsleverandører
  • Forvalter kommunens IT-infrastruktur og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet
  • Lønns- og regnskapstjenester
  • Offentlige anskaffelser og samkjøp
  • Kompetanseutvikling til ledere og ansatte
  • Personalomstilling og støtte ved omstillings- og endringsprosesser i kommunens virksomheter

Utviklings- og kompetanseetaten er organisert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

Ledelse

Konstituert etatsdirektør

Bjørn Marthinsen

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Pressekontakt

Svein Jørgen Kjenner Johansen

Mobilnummer: 913 07 957

E-post:

Virksomhetsdialog

Avdelingsdirektør

Birgit Aakre

Mobilnummer: 408 72 620

E-post:

Løsningssalg

Seksjonsleder

Terje Ellingsen

Mobilnummer: 975 66 358

E-post:

Tjenester og marked

Seksjonsleder (fungerende)

Maria Therese Sanna

Mobilnummer: 926 99 483

E-post:

Tjenesteforvaltning

Seksjonsleder

Kari Margrete Hove

Mobilnummer: 934 98 076

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Plattform og leveranse

Avdelingsdirektør

Henriette Solberg

Mobilnummer: 906 41 163

E-post:

Operativ sourcing og plattformforvaltning

Seksjonsleder

Espen Jørgensen Flereng

Mobilnummer: 901 55 437

E-post:

Konsernservice

Avdelingsdirektør

Gunnar Wedde

Mobilnummer: 930 64 251

E-post:

Basistjenester

Avdelingsdirektør

Tor Fjellstad

Mobilnummer: 901 97 372

E-post:

Leveranse lønns- og regnskapstjenester

Seksjonsleder

Terje Tolcsiner

Mobilnummer: 901 74 728

E-post:

Fakturabehandling

Seksjonsleder

Ingeborg Alm

Mobilnummer: 970 06 804

E-post:

Oppgjør, kontroll og avstemming

Seksjonsleder

Janne Kittelsen

Mobilnummer: 959 18 744

E-post:

Oslo kommunes kontaktsenter

Seksjonsleder

Wenche Kristoffersen

Mobilnummer: 952 39 821

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 971 183 675