Utviklings- og kompetanseetaten

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er kommunens interne tjenesteleverandør. Etaten ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som skal støtte Oslo kommunes tjenester til virksomheter, innbyggere og næringsliv.

UKE er Oslo kommunes kompetansesenter innen anskaffelser. Vi ivaretar innbyggerdialog gjennom kommunens nettsider og Oslo kommunes kontaktsenter, og leverer konsernovergripende opplæringstilbud og konsulentbistand basert på politiske føringer og innsikt i virksomhetenes behov.

Vi sørger for kostnadseffektiv IKT-infrastruktur, -plattform og fellessystemer, og har ansvar for at løsningene er beskyttet mot fysiske og digitale trusler. UKE er Oslo kommunes leverandør av felles lønnstjeneste til alle virksomheter i kommunen. Vi er om lag 470 ansatte.

Dette er noe av det vi driver med:

  • Forvalter økonomisystem, HR-system, e-postsystem og kommunens plattform for internkommunikasjon
  • Utvikler og forvalter kommunens nettsider
  • Drifter kommunens fakturasentral og Oslo kommunes kontaktsenter 21 80 21 80
  • IT-driftstjenester, inkludert oppfølging av eksterne driftsleverandører
  • Forvalter kommunens IT-infrastruktur, inkludert informasjonssikkerhet
  • Lønnsproduksjon for alle kommunens virksomheter
  • Regnskapstjenester og fakturabehandling
  • Offentlige anskaffelser og samkjøp
  • Kompetanseutvikling til ledere og ansatte
  • Personalomstilling og støtte ved omstillings- og endringsprosesser i kommunens virksomheter

Ledelse

Etatsdirektør

Bjørn Marthinsen
Telefon

IKT-tjenester

Avdelingsdirektør
Ian Porter
Mobil

Innkjøpstjenester

Avdelingsdirektør
Gunnar Wedde
Mobil

Kommunikasjons- og OU-tjenester

Avdelingsdirektør
Tor Fjellstad
Mobil

Lønns- og regnskapstjenester

Avdelingsdirektør
Mette-Linn Holte
Telefon

HR og virksomhetsstyring

Avdelingsdirektør
Birgit Aakre
Mobil

Økonomi og internservice

Avdelingsdirektør
Vibeke Rise
Mobil
Pressekontakt
Eirin Heddeland
Mobil

Innbyggerdialog

Seksjonsleder
Wenche Kristoffersen
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 971 183 675

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@uke.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6538 Etterstad
0606 OSLO
Besøksadresse:
Grensesvingen 6
0663 OSLO