Utviklings- og kompetanseetaten

Utviklings- og kompetanseetaten er kommunens interne tjenesteleverandør av IT, anskaffelser, OU/kompetanseutvikling og lønns- og regnskapstjenester.

Vi er en viktig bidragsyter i kommunens oppdrag om å tilby innbyggerne smartere, effektive, mer samordnende og universelt utformede tjenester.

Dette er noe av det vi driver med:

  • Forvalter økonomisystem, HR-system, e-postsystem og kommunens plattform for internkommunikasjon
  • Utvikler og forvalter kommunens nettsider
  • Drifter kommunens fakturasentral og Oslo kommunes kontaktsenter 21 80 21 80
  • IT-driftstjenester, inkludert oppfølging av eksterne driftsleverandører
  • Forvalter kommunens IT-infrastruktur, inkludert informasjonssikkerhet
  • Lønns- og regnskapstjenester og fakturabehandling
  • Offentlige anskaffelser og samkjøp
  • Kompetanseutvikling til ledere og ansatte
  • Personalomstilling og støtte ved omstillings- og endringsprosesser i kommunens virksomheter

Vi er drøyt 350 ansatte, og er organisert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

Ledelse

Etatsdirektør

Bjørn Marthinsen
Telefon

IKT-tjenester

Avdelingsdirektør
Ian Porter
Mobil

Innkjøpstjenester

Avdelingsdirektør
Gunnar Wedde
Mobil

Kommunikasjons- og OU-tjenester

Avdelingsdirektør
Lars Terje Pedersen
Mobil

Lønns- og regnskapstjenester

Avdelingsdirektør
Jon Øgar
Mobil

HR og virksomhetsstyring

Avdelingsdirektør
Birgit Aakre
Mobil

Økonomi og internservice

Vibeke Rise
Mobil
Pressekontakt
Svein Jørgen Kjenner Johansen
Mobil

Oslo kommunes kontaktsenter

Seksjonsleder
Wenche Kristoffersen
Mobil

Lønns- og regnskapskontroll

Seksjonsleder
Janne Kittelsen
Mobil

Leverandørfaktura

Seksjonsleder
Ingeborg Alm
Mobil

Leveranse lønns- og regnskapstjenester

Seksjonsleder
Terje Tolcsiner
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 971 183 675

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Postboks 6538 Etterstad
0606 OSLO
Besøksadresse:
Grensesvingen 6
0663 OSLO