Til innhold

Bilfritt byliv

Introduksjon

Byrådet ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum.

Bilfritt byliv

  • Byrådet vil skape økt byliv i Oslo sentrum
  • Det fokuseres på seks pilotområder i 2017
  • Det er satt av nye tilskuddsmidler til bylivsaktiviteter

Hva er prosjektet Bilfritt byliv?

Oslo skal bli en grønnere og mer levende by. Det skal bli plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom prosjektet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.

Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. På den måten skapes det mer plass til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunstinstallasjoner.

Bilfritt byliv skal innføres gradvis i sentrum fra sommeren 2017 og frem til 2019. ​

Hvor i sentrum blir det mer bilfritt?

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv. 

Hva skjer i 2017?

Sommeren 2017 starter arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum, og byrådet har valgt ut seks pilotområder hvor det er et stort potensial til å øke bylivet. Pilotområdene skal bidra til byliv utover Karl Johans gate, og flere av dem vil være med å trekke bylivet ned mot fjorden.

Seks områder er utpekt som pilotområder i 2017.

Pilotområder 2017

  1. Deler av Øvre Slottsgate (sommer 2017)
  2. Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate (sommer 2017)
  3. Området utenfor UngInfo i Møllergata (sommer 2017)
  4. Kongens gate – sør (høsten 2017)
  5. Kongens gate – nord (høsten 2017)
  6. Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate (høsten 2017)

Les mer om de seks pilotområdene her.

Se plan for fremdrift her (PDF 0,1MB).

Kart over pilotområder og parkeringshusKart over pilotområder og parkeringshus

Se hele kartet som PDF (3MB).

Parkering og gjennomkjøring

Bylivsaktiviteter og parkering for varelevering, håndverkere og HC vil overta alle offentlige parkeringsplasser i pilotområdene. Alle avgiftsbelagte-, elbil- og MC-plasser, samt plasser hvor det kun er tillatt å parkere i visse tidsperioder, vil bli erstattet med bylivsaktiviteter og nytteparkering.

Alle parkeringshus innenfor og rundt Ring 1 vil fortsette å være åpne for parkering (ca. 9000 plasser), siden det bare er gateparkeringen som gradvis fjernes. Se oversikt over parkeringshus hos VisitOslo.

Det kan bli aktuelt å hindre gjennomkjøring i Oslo sentrum fra slutten av 2017. I så fall vil det fortsatt være mulig å kjøre inn til sentrum, men man vil heller måtte kjøre om Ring 1 og E18, fremfor å krysse sentrum på tvers.

Gode vareleveringsmuligheter og tilgang for håndverkere er en viktig faktor for bylivet, handel og næringsliv. Egne plasser har derfor blitt satt av til dette i området som blir endret i 2017.

Se kart over varelevering og håndverkerparkering i 2017 (PDF 3MB)

Det vil bli flere av disse når et større område innenfor Ring 1 gjennomgår endringer i 2018. Løsningene evalueres fortløpende og tilbakemeldinger kan sendes til bilfrittbyliv@bym.oslo.kommune.no.

Hva skjer i 2018?

Arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum fortsetter og det etableres flere pilotområder.

Hva skjer i 2019?

I 2019 vil permanente bylivsstiltak, som fysisk ombygging av plasser og gater starte opp.

Tilskudd

Har du forslag til et bylivstiltak du ønsker å gjennomføre i sentrum kan du få støtte til dette.

Mer kunst og kultur i sentrum

Vil du lage konsert, utstilling, filmvisning, festival eller andre typer kulturarrangementer? Søk om støtte til prosjekter som gjør sentrums byrom mer attraktive. 2,5 millioner kroner er spesielt satt av til dette i 2017. Midlene er rettet mot profesjonelle aktører og er del av kommunens ordning for løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak.

Mer idrett og aktivitet i sentrum 

Pingpongbord, gatefotball, klatrestativ, basketkurv eller sykkelkurs: Søk om tilskudd til idrettsarrangementer og aktivitetstiltak i sentrum. Det er satt av 1,5 millioner til dette i 2017.

Idéer til økt byliv

Har du et godt forslag til noe du vil sette i gang eller bygge opp? Plantekasse eller fellesgrill, mobillader eller rutsjebane? Send inn forslag til bylivstiltak til oss. Det kan gis støtte til inntil kroner 100 000 per tiltak.

Få nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektet.

Abonnér på nyhetsbrev, og få informasjon om kampanjer, midler, høringer og annet rett i innboksen.

Lenke til nyhetsbrevet finner du også her.

Har du innspill?

Har du innspill til hvordan vi kan gjøre Oslo sentrum mer attraktiv og spennende, eller har du spørsmål knyttet til prosjektet?

Send en mail til bilfrittbyliv@bym.oslo.kommune.no

Ønsker du å leie frigjort areal i sentrum? Bylivsguiden viser deg hvordan du bør gå frem (PDF 19MB).

Kontakt

Bilfritt byliv

Prosjektdirektør

Hans Edvardsen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Se også