Til innhold

Bilfritt byliv

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

Bilfritt byliv

Byrådet ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum.

Bilfritt byliv

  • Byrådet vil skape økt byliv i Oslo sentrum
  • Det er satt av nye tilskuddsmidler til bylivsaktiviteter
  • Enkelte grupper kan få redusert leie av gategrunn

Hva er Bilfritt byliv?

Oslo er i ferd med å bli en grønnere og mer levende by. Det skal bli plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom programmet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.

Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. På den måten skapes det mer plass til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak. 

Siden starten har vi fjernet om lag 760 gateparkeringsplasser i sentrumssonen. Den frigjorte plassen vil kunne disponeres til tiltak for økt byliv eller nødvendig handicap-parkering, varelevering eller næringsparkering.

Bli med og lag byliv!

Når vi fjerner parkeringsplasser gir vi plass til andre aktiviteter og møteplasser i gatene. Enten du er beboer, næringsdrivende eller aktiv i Oslo sentrum på en annen måte vil vi gjerne ha deg med i arbeidet for et mer levende byliv. Under kan du lese om hvordan du går frem for å gjennomføre ulike aktiviteter i bilfritt byliv-området.

Samme hva du vil gjøre hjelper vi deg gjerne på veien. Du behøver ikke å ha noen klar prosjektplan eller ferdige tegninger. Gjennom Program for Bilfritt byliv kaster vi gjerne ball med deg om hvordan en idé kan bli til virkelighet!

Ta kontakt med oss på e-post: bilfrittbyliv@pbe.oslo.kommune.no

Arrangementer

Vi vil at det skal skje ting i sentrum. Her finner du fremgangsmåten om du skal arrangere konserter, festivaler, dans i sentrum, demonstrasjoner, markeringer, filminnspillinger, fotografering, løp og ritt. Er du usikker på om det du skal arrangere passer inn i søknadene, er det bare å kontakte oss. 

Jeg vil lage et arrangement

Fysisk kunst, veggmaleri og byromsmøbler 

Vi vil fylle byen vår med kunst og møbler og andre spennende ting. Her finner du fremgangsmåten om du skal gjøre noe som endrer byrommet fysisk.

Jeg vil sette opp noe fysisk

Midlertidig uteservering

Her finner du fremgangsmåten om du skal søke om uteservering.

Jeg vil ha en uteservering

Redusert pris for leie av areal

Vi har en prøveordning der man kan forhandle om redusert leiepris for areal innenfor Ring 1. Dette kan gjelde både kortvarige kontrakter eller kontrakter som går over flere år. 

Når vi vurderer om dere kan få redusert pris for leie, ser vi blant annet på: 

  • Om tiltaket/arrangementet er i regi av frivillige eller ideelle organisasjoner.
  • Om tiltaket/arrangementet er i regi av kommersielle aktører, men uten at det er noen kjøpsplikt (for eksempel av varer, tjenester eller inngangspris), eller at formålet er markedsføring.

Hvor i sentrum blir det mer bilfritt?

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv. 

Hva skjer når?

Dette skjer i 2019

Handlingsplanen for 2019 inneholder blant annet forslag til hvilke gater som kan opparbeides permanent, samt forslag til tiltak som kan bygge opp under Bilfritt bylivs rolle i markering av Oslo som miljøhovedstad 2019.

Vi jobber mot permanente tiltak i Kirkegata, Olav Vs gate og Øvre Slottsgate. Øvre Slottsgate skal oppgraderes til gågate, og skal stå ferdig i juni 2019.

Du kan lese mer fra Handlingsplanen for 2019 (PDF 5MB).

Områdereguleringen "Byliv for alle" er nå sendt til politisk behandling. Dette skal være et verktøy for den langsiktige utviklingen av gater og byrom i Oslo, hvor fremkommeligheten for myke trafikanter skal forbedres.

Dette skjedde i 2018

Vi videreutviklet pilotområdene i 2018. Andre konkrete tiltak er utvikling av Dronningens gate til fotgjengerprioritert kulturstrøk, vi etablerte aktivitets- og lekeområde for barn og unge i Myntgata 2, og det ble flere benker og mer grønt i områdene hvor parkeringsplasser ble fjernet. 

Handlingsprogrammet for Bilfritt byliv 2018-2027 ble vedtatt av i Oslo bystyre 9. september 2018.

Dette skjedde i 2017

Arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum startet sommeren 2017, og byrådet valgte ut seks pilotområder med stort potensial til å øke bylivet. Les mer om de seks pilotområdene her.

Høsten 2017 ble Handlingsprogrammet 2018-2027 for økt byliv i Oslo sentrum sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre behandling. Handlingsprogrammet for økt byliv gir et grunnlag for valg av konkrete tiltak, og skal inspirere og motivere kommunen og private til felles innsats for økt byliv. 

Oslos nye plasser

Kontakt oss

Bilfritt byliv

E-post

For pressehenvendelser:

Program for Bilfritt byliv, senior kommunikasjonsrådgiver

Terje Elvsaas

E-post

Pressekontakt for byråd for byutvikling

Hanna E. Marcussen (MDG)

E-post

Parkering og gjennomkjøring

Parkering 

Bylivsaktiviteter og parkering for varelevering, håndverkere og HC overtar alle offentlige parkeringsplasser i pilotområdene. Alle avgiftsbelagte-, elbil- og MC-plasser, samt plasser hvor det kun er tillatt å parkere i visse tidsperioder, blir erstattet med bylivsaktiviteter og nytteparkering.

Bilfritt byliv har ikke planlagt å fjerne noen HC-plasser. Noen plasser blir flyttet, men ikke mer enn noen meter. Alle med HC-parkeringsbevis utstedt av kommunen vil fremdeles kunne parkere på de oppmerkede områdene på gateplan. 

Alle parkeringshus innenfor og rundt Ring 1 fortsetter å være åpne for parkering (rundt 9000 plasser), siden det bare er gateparkeringen som gradvis fjernes. Se oversikt over parkeringshus hos VisitOslo.

Når vi fjerner vanlige kommunale parkeringsplasser setter vi også av flere plasser til nødvendig varelevering og næringsparkering.

Nytt kjøremønster fra 4. juni 2018

  • Du kan ikke lenger kjøre bil på Fridtjof Nansens plass (varelevering er tillatt).
    • Turistbusser kan ikke kjøre inn på Fridtjof Nansens plass. Det blir av- og påstigningssone i Rosenkrantz gate, og bussene skal derfra videre til vente/oppstillingsplasser. Les mer om kjøreruter for turistbuss.
  • Du kan ikke lenger kjøre gjennom Christiania torv. Inn- og utkjøring til Christiania Torv må skje fra øst.

Endringene innebærer at det ikke lenger vil være mulig å kjøre fra vest til øst og omvendt gjennom sentrum. Det blir fremdeles muligheter for varelevering i hele sentrum.

Dokumenter og lenker

Se også