Til innhold

Bilfritt byliv

Bilfritt byliv

Byrådet ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum.

Bilfritt byliv

  • Byrådet vil skape økt byliv i Oslo sentrum
  • Det fokuseres på seks pilotområder i 2017
  • Det er satt av nye tilskuddsmidler til bylivsaktiviteter

Hva er Bilfritt byliv?

Oslo er i ferd med å bli en grønnere og mer levende by. Det skal bli plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom programmet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.

Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. På den måten skapes det mer plass til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak. 

Bilfritt byliv innføres gradvis i sentrum fra sommeren 2017. ​

Hvor i sentrum blir det mer bilfritt?

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv. 

Parkering og gjennomkjøring

Bylivsaktiviteter og parkering for varelevering, håndverkere og HC overtar alle offentlige parkeringsplasser i pilotområdene. Alle avgiftsbelagte-, elbil- og MC-plasser, samt plasser hvor det kun er tillatt å parkere i visse tidsperioder, blir erstattet med bylivsaktiviteter og nytteparkering.

Bilfritt byliv har ikke planlagt å fjerne noen HC-plasser. Noen plasser blir flyttet, men ikke mer enn noen meter. Alle med HC-parkeringsbevis utstedt av kommunen vil fremdeles kunne parkere på de oppmerkede områdene på gateplan. 

Se kart over HC-parkeringsplasser (kartet er veiledende, og det kan komme mindre endringer)

Alle parkeringshus innenfor og rundt Ring 1 fortsetter å være åpne for parkering (ca. 9000 plasser), siden det bare er gateparkeringen som gradvis fjernes. Se oversikt over parkeringshus hos VisitOslo.

Gode vareleveringsmuligheter og tilgang for håndverkere er en viktig faktor for bylivet, handel og næringsliv. Egne plasser har derfor blitt satt av til dette i området som er endret i 2017.

Se kart over varelevering og håndverkerparkering i 2017 (PDF 2MB)

Det vil bli flere av disse når et større område innenfor Ring 1 gjennomgår endringer i 2018. Løsningene evalueres fortløpende og tilbakemeldinger kan sendes til bilfrittbyliv@pbe.oslo.kommune.no.

Hva skjer når?

Dette skjer i 2017

Sommeren 2017 startet arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum, og byrådet valgte ut seks pilotområder hvor det er et stort potensial til å øke bylivet. Pilotområdene skal bidra til byliv utover Karl Johans gate, og flere av dem vil være med å trekke bylivet ned mot fjorden.

Seks områder er utpekt som pilotområder i 2017. Les mer om de seks pilotområdene her.

I høst ble Handlingsprogrammet for økt byliv i Oslo sentrum sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre behandling. Handlingsprogrammet for økt byliv gir et grunnlag for valg av konkrete tiltak, og skal inspirere og motivere kommunen og private til felles innsats for økt byliv. 

Dette skjer i 2018

Arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum fortsetter og det etableres flere pilotområder.

Dette skjer i 2019

I 2019 vil permanente bylivstiltak, som fysisk ombygging av plasser og gater starte opp.

Leie av gate, torg eller fortau

Vi inviterer alle til å ta i bruk sentrumsgatene og bidra til at de blir mer attraktive og levende. Dersom du ønsker å leie kommunal grunn til vareutstilling, uteservering, arrangementer eller annet, kan du finne informasjon og søknadsskjema her.

Bylivsguiden viser deg hvordan du bør gå frem (PDF 19MB).

Tilskudd

Har du forslag til et bylivstiltak du ønsker å gjennomføre i sentrum kan du få støtte til dette.

Få nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bilfritt byliv.

Abonnér på nyhetsbrev, og få informasjon om kampanjer, midler, høringer og annet rett i innboksen.

Har du innspill?

Har du innspill til hvordan vi kan gjøre Oslo sentrum mer attraktiv og spennende, eller har du spørsmål knyttet til Bilfritt byliv?

Send en mail til bilfrittbyliv@pbe.oslo.kommune.no

Kontakt

Bilfritt byliv

E-post

Dokumenter og lenker

Se også