Bylivstilskudd

Frist for å søke

Avsetningen for 2023 er brukt opp. Det er foreløpig uavklart om det vil komme bylivsmidler for 2024.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til å skape liv i sentrum, Grønland og Tøyen. Det kan søkes om støtte til små og store utendørstiltak og -aktiviteter hvor man tar i bruk byens gater, plasser, torg eller veiareal.

Deler av disse midlene skal forbeholdes til ungdom i sommerjobb slik at ungdom får bruke bilfritt byliv-området som konsertarena for å ha gatekonserter i sentrum.

Tilskuddsordningen er en del av Bilfritt byliv og inngår i ordningen innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo kommune.

Hvem kan søke?

Både privatpersoner, grupper, foreninger, bedrifter og andre aktører kan søke om tilskudd.

Hvor kan tiltaket gjennomføres?

Vi støtter tiltak som finner sted i sentrum, Grønland og Tøyen. Her kan du se kart over bilfritt byliv-området.

Kriterier for å søke

 • For søkere av de resterende midlene for 2023 er disse øremerket til ungdom i sommerjobb slik at disse får bruke bilfritt byliv-området som konsertarena til gatekonserter i sentrum.
 • Tiltaket må ha til hensikt å bidra til mer liv i byen.
 • Tiltaket skal være inkluderende og åpent for alle. Det kan som hovedregel ikke kreves inngangspenger eller lignende ved arrangementer. Unntak kan gjøres for ungdomskonsertene.
 • Det gis ikke tilskudd til tiltak som har en utpreget kommersiell karakter.
 • Dersom du mottar støtte, står du selv ansvarlig for å innhente nødvendige kommunale tillatelser til gjennomføring av tiltaket.
 • Tiltaket skal gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern, og skal ikke omfatte aktivitet som er i strid med lov eller politivedtekter.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  Attest for skatt og merverdiavgift.

  • Sammen med søknaden skal du laste opp attest- for skatt- og merverdiavgift. Attesten viser at du ikke skylder Oslo kommune skatt eller moms, og vil ikke offentliggjøres. Attesten bestilles via Altinn, og du vil få den tilsendt i løpet av få minutter etter at den er bestilt.
  • Du kan bestille attest for skatt og merverdiattest her. Hvis du trenger hjelp kan du kontakte Altinn på telefon 800 80 000.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Avsetningen for 2023 er brukt opp i sin helhet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i Søknad og skjema.

 2. Behandlingstid og svar

  Vi behandler søknadene så behandlingstiden kan være fra 1-4 uker. Noe lengre behandlingstid bør forventes i juli.

 3. Utbetaling

  Hvis du blir tildelt tilskudd, vil det bli utbetalt direkte til kontonummeret som du/dere har registrert på Oslo kommunes kunderegister.

 4. Rapport og regnskap

  Du må levere regnskap og rapport for bruken av midlene senest seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Rapporteringen bør inneholde bildedokumentasjon fra arrangementet. Veiledning til hvordan du sender inn rapporteringsskjemaet finner du i vedtaksbrevet ditt.

 5. Klageadgang

  Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket, og sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no.