Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til å skape liv i sentrum, Grønland og Tøyen. Det kan søkes om støtte til små og store utendørstiltak og -aktiviteter hvor man tar i bruk byens gater, plasser, torg eller veiareal.

Tilskuddsordningen er en del av Bilfritt byliv og inngår i ordningen innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo kommune.

Hvem kan søke?

Både privatpersoner, grupper, foreninger, bedrifter og andre aktører kan søke om tilskudd.

Tilskuddsordningen er ikke rettet mot profesjonelle kunstnere, kulturinstitusjoner og -organisasjoner. Disse kan søke om midler fra Bilfritt byliv over ordningen Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Hvor kan tiltaket gjennomføres?

Vi støtter tiltak som finner sted i sentrum, Grønland og Tøyen. Her kan du se kart over området.

Kriterier for å søke

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg

  Attest for skatt og merverdiavgift.

  • Sammen med søknaden skal du laste opp attest- for skatt- og merverdiavgift. Attesten viser at du ikke skylder Oslo kommune skatt eller moms, og vil ikke offentliggjøres. Attesten bestilles via Altinn, og du vil få den tilsendt i løpet av få minutter etter at den er bestilt.
  • Du kan bestille attest for skatt og merverdiattest her. Hvis du trenger hjelp kan du kontakte Altinn på telefon 800 80 000.

   

 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Trykk her for å komme til søknadsskjema for bylivstilskudd.

  • Alle endringene du gjør i søknadsskjemaet lagrer seg i utkastet i meldingsboksen din

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Behandlingstid og svar

  Forventet behandlingstid er 2-4 uker. Du vil motta svar via Altinn.

  Noe lengre behandlingstid bør forventes i juli. 

 3. 3Utbetaling

  Hvis du blir tildelt tilskudd, vil det bli utbetalt direkte til kontonummeret som du/dere har registrert for på Oslo kommunes min side.

 4. 4Rapport og regnskap

  Du må levere regnskap og rapport for bruken av midlene senest seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Veiledning til hvordan du sender inn rapporteringsskjemaet finner du i vedtaksbrevet ditt.

 5. 5Klageadgang

  Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket, og sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

Tildelinger

2022

28.06.2022 Andre tildeling av bylivstilskudd (PDF)
22.02.2022 Første tildeling av bylivstilskudd (PDF)

2021

14.12.2021 Fjerde tildeling av bylivstilskudd (PDF)
22.10.2021 Tredje tildeling av bylivstilskudd (PDF)
01.09.2021 Andre tildeling av bylivstilskudd (PDF)
01.07.2021 Første tildeling av bylivstilskudd (PDF)

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til de gjeldende retningslinjene for smittevern, eller til nødvendige tillatelser?

Informasjon og kontaktinfo til arrangementskontoret

Har du spørsmål vedrørende utfyllingen av søknadsskjema, eller andre spørsmål knyttet til tilskuddsordningen?

E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no