Innovasjon innen kultur og kulturnæringer

Tilskuddsordningen støtter tiltak som bidrar til innovasjon og nyskaping i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo.

Frist for å søke

Alle midlene for 2021 er nå delt ut.

Søknadsskjema for 2022 åpnes opp 2.desember. Etter dette vil det være løpende søknadsfrist.

Kort om tilskuddet

Ordningen skal bidra til at kultur- og næringslivet samarbeider, utforsker og prøver ut nye ideer. Du kan også søke om midler til forprosjekter og konseptutvikling. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Alle aktører som kan bidra til innovasjon i kulturfeltet og kulturnæringene i Oslo kan søke om midler. Dere kan søke sammen og i samarbeid med andre næringer. 

Kriterier og prioriteringer

I vurderingen ser vi etter tiltak som:

 • utforsker, eksperimenterer og omhandler oppstart av prosjekter
 • skaper nye verdier som kan komme andre aktører eller tiltak til gode
 • bruker eksisterende kompetanse eller ressurser på nye måter
 • bidrar til økt internasjonalisering
 • utvikler bransjen og styrker samarbeid på tvers av fagfelt, kultursjangre og næringsliv
 • har en delt økonomisk risiko med andre bidragsytere

Vi gir ikke tilskudd til normal drift, gjennomførte tiltak eller tiltak basert på pengeinnsamling.

Du kan ikke søke andre ordninger i kommunen om å få midler til det samme tiltaket samme år. Som hovedregel kan du bare motta tilskudd til innovasjon i kulturnæringene én gang per prosjekt.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo 

  Slik søker du

  1. 1Finn fram vedlegg

    

   • Prosjektbeskrivelse
    • Du må lage prosjektbeskrivelse for tiltaket. Den bør gi utfyllende informasjon om hvem dere er, hvorfor dere skal gjøre hva, og hvor dere planlegger å gjøre det. Prosjektbeskrivelsen bør også beskrive tiltakets relevans opp mot tilskuddsordningens formål. Prosjektbeskrivelsen skal lastes opp i søknaden.
   • Søkere som er regnskapspliktige må laste opp siste årsregnskap og årsberetning.
  2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

   Det er for øyeblikket ikke åpent for innsending av søknad.

  Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Motta bekreftelse

   Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

  2. 2Ettersending

   Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "Ettersend informasjon".

  3. 3Behandlingstid og svar

   Behandlingstiden på denne tilskuddsordningen har dessverre blitt noe forsinket denne våren.

   Neste vedtak for søknader om tilskudd til innovasjon innen kultur og kulturnæringer kommer i slutten av august 2021. 

   Du blir varslet på e-post når vedtaksbrevet er sendt ut.

  4. 4Utbetalingsanmodning og attest

   For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn attest for skatt-og merverdiavgift. Først må du bestille attest for skatt-og merverdiavgift, så finner du igjen søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velger «Be om utbetaling». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

  Klage

  Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sender du til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

  Krav om rapportering

  Du skal rapportere for tilskuddet senest tre måneder etter at tiltaket har vært gjennomført. Finn igjen søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velg «Rapport og regnskap». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

  Tildelinger

  2021

  2020

  Kontaktinformasjon

  Sigrun Sæther Birkeland, Kulturetaten
  E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
  Telefon: 21 80 21 80