Byrådet

Byråd for byutvikling

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Pressekontakter for byrådsavdelingene

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for byutvikling

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) er oppnevnt som byråd for byutvikling til og med 8. mars 2021 i Hanna Marcussens (MDG) foreldrepermisjon.

Politisk ledelse

Byråd

Arild Hermstad (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 00
E-post: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no

Presse bes ta kontakt med pressekontakter.

For politiske spørsmål, kontakt byrådssekretærene.

Byrådssekretærer

Rasmus Reinvang (MDG)
Mobil: 920 32 515
E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no

Kristin Brenna (MDG)
Mobil: 938 82 272
E-post: kristin.brenna@oslo.kommune.no

Administrasjon

Konstituert kommunaldirektør

Morten Wasstøl
Telefon: 23 46 17 00
Epost: morten.wasstol@byr.oslo.kommune.no

 

Pressekontakter

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Kristine Langfjord
Telefon: 958 01 859
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Underliggende virksomheter