Byråd for byutvikling

James Stove Lorentzen (H) er byråd for byutvikling.

Om byråden

Byråd for byutvikling har det overordnede ansvar for kommunens planlegging og oppfølging innenfor arealforvaltning, byggesaker, kulturminnevern, arkitekturpolitikk, byutvikling, eiendomserverv, eiendomsutvikling og områdepolitikk.

Kort biografi James Stove Lorentzen

Politisk ledelse

Byråd

James Stove Lorentzen (H)
Telefon forværelset: 23 46 17 00
Epost: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Ingeborg Tennes (H)
Telefon: 941 68 658
Epost: ingeborg.tennes@oslo.kommune.no

Espen Ophaug (V)
Telefon: 952 08 619
Epost: espen.ophaug@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Morten Wasstøl
Telefon forværelset: 23 46 17 00
Epost: morten.wasstol@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Kristine Langfjord
Telefon: 958 01 859
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
23 46 17 00
E-post
byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO