Til innhold
Byrådet

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Pressekontakter for byrådsavdelingene

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for byutvikling

Hanna E. Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling.

Politisk ledelse

Byråd

Hanna E. Marcussen (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 00
E-post: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no

Gjelder det pressehenvendelser til byråd Hanna Marcussen, som krever rask avklaring? Kontakt kommunikasjonsmedarbeider Ingvild Hancke Øgstad. 

Gjelder det politiske henvendelser til byråd Hanna Marcussen? Kontakt byrådssekretærene

Byrådssekretærer

Rasmus Reinvang (MDG)
Mobil: 920 32 515
E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no

Stian Bjørnøy (MDG)
Mobil: 984 76 040
E-post: stian.bjornoy@oslo.kommune.no

 

Administrasjon

Kommunaldirektør

Geir B. Aga
Telefon: 23 46 17 00
E-post: geir.aga@byr.oslo.kommmune.no

Pressekontakter

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Kristine Langfjord
Telefon: 958 01 859
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Underliggende virksomheter