Byråd for byutvikling

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Pressekontakter for byrådsavdelingene

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for byutvikling

Arild Hermstad (MDG) er oppnevnt som byråd for byutvikling til og med 8. mars 2021 i Hanna Marcussens (MDG) foreldrepermisjon.

Politisk ledelse

Byråd

Arild Hermstad (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 00
E-post: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no

Presse bes ta kontakt med pressekontakter.

For politiske spørsmål, kontakt byrådssekretærene.

Byrådssekretærer

Rasmus Reinvang (MDG)
Mobil: 920 32 515
E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no

Kristin Brenna (MDG)
Mobil: 938 82 272
E-post: kristin.brenna@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Morten Wasstøl
Telefon: 23 46 17 00
Epost: morten.wasstol@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Kristine Langfjord
Telefon: 958 01 859
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Underliggende virksomheter