Byråd for byutvikling

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Pressekontakter for byrådsavdelingene

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for byutvikling

Rasmus Reinvang (MDG) oppnevnt som byråd for byutvikling til mai 2021 i Hanna Marcussens (MDG) foreldrepermisjon.

Politisk ledelse

Byråd

Rasmus Reinvang (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 00
E-post: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no

Presse bes ta kontakt med pressekontakter.

For politiske spørsmål, kontakt byrådssekretærene.

Byrådssekretærer

Herman Søndenaa (MDG)
Telefon: 45 06 07 55
E-post: herman.sondenaa@oslo.kommune.no

Julie Ness (MDG)
Telefon: 99 57 96 67
E-post:
julie.ness@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Morten Wasstøl
Telefon: 23 46 17 00
Epost: morten.wasstol@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Kristine Langfjord
Telefon: 958 01 859
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Underliggende virksomheter