Byråd for byutvikling

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Pressekontakter for byrådsavdelingene

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for byutvikling

Hanna E. Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling.

Politisk ledelse

Byråd

Hanna E. Marcussen (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 00
E-post: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no

Presse bes ta kontakt med pressekontakter.

For politiske spørsmål, kontakt byrådssekretærene.

Byrådssekretærer

Rasmus Reinvang (MDG)
Telefon: 
92 03 25 15
E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no

Herman Søndenaa (MDG)
Telefon: 45 06 07 55
E-post: herman.sondenaa@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Morten Wasstøl
Telefon: 23 46 17 00
Epost: morten.wasstol@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Kristine Langfjord
Telefon: 958 01 859
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Underliggende virksomheter