Levende gater

Levende gater er et prosjekt der målet er at innbyggere skal kunne ta i bruk et gateareal, ved å stenge av deler av deler av gaten for biltrafikk, og legge til rette for aktiviteter som for eksempel byttemarked, gatefest eller lek.

Nå kan du søke om å bruke gaten din på en ny måte

Levende gater er et prosjekt hvor du som innbygger i Oslo kan søke om at din gate kan stenges midlertidig for trafikk og parkering for å ta i bruk arealet til andre aktiviteter som lek og samvær. Vi tilbyr også støtte til gatemøbler, lekeapparater, beplantning og lignende som du kan søke om for å tilrettelegge for aktiviteten du ønsker å skape i gaten din. Søkeren kan være en enkeltperson, et sameie eller borettslag, eller en organisasjon.

Hensikten med Levende gater er å gi Oslos innbyggere en mulighet til midlertidig å bruke en del av et gateareal, som i dag preges av biler eller parkering til noe annet. Det kan bidra til bedre sosialt naboskap, og styrke opplevd tilhørighet og trygghet i nærmiljøet. Det kan også vise hvordan gatearealer kan brukes til mer aktivitet ved å legge til rette for menneskelig aktivitet fremfor bilbruk.

Målgrupper for Levende gater

Målgruppen for prosjektet vil i første rekke være beboerne der hvor gaten midlertidig skal stenges. I tillegg vil også næringsdrivende og de som ferdes i området daglig være en sentral målgruppe.

Vi jobber også tett med de aktuelle bydelene og berørte kommunale etater med gjennomføring av Levende gate arrangementer. Levende gater skal være for og kunne benyttes over hele byen. Det er ikke begrenset til sentrumsområdene. Vi ønsker derfor initiativ fra hele byen hjertelig velkommen.

Pilotgater 2022–2023 – eksempler på Levende gater

Vi skal gjennomføre 1–3 pilotgater i 2022 og 2023. Pilotgatene kan altså være over hele Oslo, og vi ønsker at det skal være innbyggerne som foreslår og gjennomfører de ulike pilotgatene i samarbeid med oss.

Pilotgatene skal bidra til aktivitet for alle aldersgrupper, uavhengig av alder eller funksjonsevne. De skal være tilrettelagt for alle og det skal være gratis å delta. Pilotgatene skal også sikre kommunen kunnskap og erfaringer om hvordan vi kan gjøre et ulike gater og deler av gatearealene rundt om i byen mer aktive.

Vi har gjennomført fire piloter av Levende gater i år. De har vært veldig ulike, både med tanke aktiviteter, lengde på aktivitetene/innholdet og på type område som ble stengt for biler. Felles for alle er at de har foregått i tett samarbeid med innbyggerne i området og bydelene.

es for alle tre er at de har foregått i tett samarbeid med innbyggerne i området og bydelene.

Peter Møllers vei

Ungdommer spille sjakk ved utebord på fortauet
Bilde: Halfrid Hagemoen

 • Hvor: Peter Møllers vei på Løren
 • Når: 29. juni 2022
 • Hva: I samarbeid med lokale ungdommer fjernet vi tre parkeringsplasser og fylte de med utegrill og møbler for samtaler, lek og spill.
 • Hva lærte vi? Ungdommer fikk vist behovet for møteplasser for ungdom og andre voksne på Løren. Ungdommene serverte «Lørenburgeren», spilte spill og hang ut, med både eldre og yngre innbyggere. Det var mange fornøyde innbyggere som sa de ønsker mer av dette.

Mauritz Hansens gate

Lite barn og voksen kvinne blåser såpebobler
Bilde: Ida Rydeng

 • Hvor: Mauritz Hansens gate i Homansbyen i bydel Frogner
 • Når: 23. august – 4. september
 • Hva: I samarbeid med bydel Frogner stengte vi av Mauritz Hansens gate for parkering og åpnet gaten for beboerne i nabolaget. Vi ønsker å skape et uteareal som alle beboerne i nærområdet kunne bruke. Vi satte ut møbler og bydelen organiserte diverse aktiviteter i området.
 • Hva lære vi? Vi erfarte at de mest populære arrangementene og aktivitetene var de som beboerne organiserte selv. Og at det var populært å ha flere møbler å sitte på, kostnadsfritt, og å møtes og være sammen.

Herslebs gate

Barn og unge blir servert kake og drikke
Bilde: Ida Rydeng

 • Hvor: Herslebs gate, Grønland, bydel Gamle Oslo
 • Når: Høstfest 30. september og Levende gate påfølgende uke
 • Hva: 30. september arrangerte organisasjonen Nabolagshager sammen med Levende gater høstfest i Herslebs gate foran Hersleb skole. Høstfesten var først og fremst rettet mot ungdom og beboere i nabolaget. Det ble delt ut popcorn, kaker, tortilla-wraps, ferskpresset limonade og man kunne grille s’mores (Marshmallows, melkesjokolade og Marie-kjeks) i bålpannen.
 • Hva lærte vi: At det var veldig populært å fylle gaten med gratis aktiviteter – det fører unge og voksne sammen.

Hegdehaugsveien

 • Hvor: Nedre Hegdehaugsveien
 • Når: 3. desember
 • Hva: Juleverksted og julegrantenning ved det nye nærmiljøhuset i Hegdehaugsveien 19.
 • Hva lærte vi? At en slik felles aktivitet gjør at beboere blir bedre kjent med hverandre og blir kjent med nabolaget sitt. Her skal vi også gjennomføre en større Levende gate våren 2023 hvor det skal være mer aktiviteter og arrangementer i gaten.

Samarbeid og medvirkning

Levende gater har som mål å bidra til å redusere avstanden mellom kommunen og innbyggerne. Det er derfor viktig for oss at pilotgatene så vel som fremtidige Levende gater baserer seg på behovene og ønskene til innbyggerne selv eller andre initiativtakerne. Prosjektet skal sikre god medvirkning og involvering – og ha en god dialog med beboerne, innbyggere som bruker gaten, aktuelle bydeler, etater og andre aktører.

Bakgrunn for prosjektet

Forprosjektet Levende gater er en politisk bestilling fra byrådsavdeling for byutvikling. Prosjektet skal gjennom pilotgatene utforske hvordan man kan få til vellykkede levende gater. Vi skal også utvikle et forslag til løsning for et søknadssystem, slik at det blir enkelt for initiativtakere å søke kommunen om midlertidig stenging og bruk av gateareal. Pilotene skal bidra til å skape oppmerksomhet om ordningen, motivere og inspirere befolkningen til å ta ordningen i bruk. Gjennom pilotgatene skal vi også finne ut hva som trengs for å gjennomføre nye levende gater i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Arvild Bruun
prosjektleder – Levende gater
arvild.bruun@pbe.oslo.kommune.no
+47 91 52 54 56 / +47 45 65 32 91