Finansutvalget

Finansutvalget har ansvar for:

  • budsjett (økonomiplan og årsbudsjett)
  • regnskap
  • årsberetninger
  • beredskap
  • skatter, avgifter og andre inntekter
  • låneopptak
  • tilleggsbevilgninger og andre budsjettjusteringer
  • forvaltnings­messige, administrative og personalmessige spørsmål
  • revisjonsmerknader og innstillinger fra kontrollutvalget
  • saker om salg/kjøp, leie/bortleie, feste og forkjøpsrett til fast eiendom samt næringssaker.

Møter og aktiviteter i utvalget

Møtene i finansutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner eller privatpersonerbe om et møte med utvalget (en deputasjon).

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Se utvalgets møter

Finansutvalgets møter strømmes på Oslo kommune-TV. Der kan du se møtene direkte eller i opptak.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1977
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Bystyrerepresentant Per Trygve Hoff (H)

Hoff, Per Trygve (Høyre)

Nestleder av Finansutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1954
Bosted
Bydel Vestre Aker
Bystyrerepresentant Saida Begum (H)

Begum, Saida (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Født
1987
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyremedlem Elin Horn Galtung (H)

Galtung, Elin Horn (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1945
Bosted
Bydel Ullern
Bystyremedlem Nasir Ahmed (A)

Ahmed, Nasir (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget
Født
1983
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyremedlem Eskil Pedersen (A)

Pedersen, Eskil (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget
Født
1984
Bosted
Bydel Grünerløkka
Sabina Syed (MDG)

Syed, Sabina (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1991
Bosted
Bydel Grorud
Bystyrerepresentant Arne Olav Haabeth (MDG)

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1975
Bosted
Bydel Frogner
Bystyrerepresentant Arvid Ellingsen (SV)

Ellingsen, Arvid (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1969
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyrerepresentant Aina Stenersen (F)

Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

Medlem av Finansutvalget
Født
1983
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Medlem av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1959
Bosted
Bydel Frogner

Standal, Bård Næss (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1974
Bosted
Bydel Frogner

Borgundvaag, Bjørgulv Vinje (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1975
Bosted
Bydel Bjerke

Göthner, Maria (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1990
Bosted
Bydel Sagene

Al-Samarai, Zaineb (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1987
Bosted
Bydel Nordstrand

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1967
Bosted
Bydel Stovner

Langmoen, Einy (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1957
Bosted
Bydel Nordstrand

Olsson, Ragni (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1983
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Mittet, Siri (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1973
Bosted
Bydel Sagene

Kutal, Gülay (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1963
Bosted
Bydel St. Hanshaugen

Ellingsen, Cato Brunvand (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1972
Bosted
Søndre Nordstrand

Halvorsen, Glenn (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Finansutvalget
Bosted
Bydel Stovner

Jacobsen, Geir Ugland (Uavhengig)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1957
Bosted
Bydel Nordre Aker
utvalgssekretær
Inger Kvannes
Telefon
førstekonsulent
Elin Frager