Finansutvalget


Inger Kvannes

utvalgssekretær

Telefon: 45 27 47 17

E-post:

Elin Frager

førstekonsulent

E-post:

Finansutvalget

Finansutvalget har ansvar for:

  • budsjett (økonomiplan og årsbudsjett)
  • regnskap
  • årsberetninger
  • skatter, avgifter og andre inntekter
  • låneopptak
  • tilleggsbevilgninger og andre budsjettjusteringer
  • forvaltnings­messige, administrative og personalmessige spørsmål
  • revisjonsmerknader og innstillinger fra kontrollutvalget
  • saker om salg/kjøp, leie/bortleie, feste og forkjøpsrett til fast eiendom samt næringssaker.

Møter

Møtene i finansutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Frode Jacobsen (A)

Jacobsen, Frode (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 99 52 34 95

Født: 1968

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Anne Haabeth Rygg (H)

Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

Nestleder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1973

Bosted: Bydel Ullern

Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H)

Solberg, Eirik Lae (Høyre)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1971

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Elin Horn Galtung (H)

Galtung, Elin Horn (Høyre)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 92 08 60 10

Født: 1945

Bosted: Bydel Ullern

Bystyremedlem Nasir Ahmed (A)

Ahmed, Nasir (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1983

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Eskil Pedersen (A)

Pedersen, Eskil (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1984

Bosted: Bydel Grünerløkka

Sabina Syed (MDG)

Syed, Sabina (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 91 78 35 59

Født: 1991

Bosted: Bydel Grorud

Bystyrerepresentant Arne Olav Haabeth (MDG)

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 98 41 92 84

Født: 1975

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Arvid Ellingsen (SV)

Ellingsen, Arvid (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 95 07 90 56

Født: 1969

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Britt Fossum (FNB)

Fossum, Britt (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Medlem av Finansutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 04 93 00

Født: 1956

Bosted: Bydel Nordstrand

Skjervold, Tommy

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 93 05 64 50

Født: 1982

Bosted: Bydel Østensjø

Standal, Bård Næss (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1974

Bosted: Bydel Frogner

Borgundvaag, Bjørgulv Vinje (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 42 29 24

Født: 1975

Bosted: Bydel Bjerke

North, Anita Leirvik (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 44 13 44

Født: 1975

Bosted: Bydel Vestre Aker

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 90 47 24 47

Født: 1997

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Al-Samarai, Zaineb (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1987

Bosted: Bydel Nordstrand

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 95 27 63 69

Født: 1967

Bosted: Bydel Stovner

Sultan, Shoaib Mohammad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 99 73 64 09

Født: 1973

Bosted: Bydel Nordstrand

Langmoen, Einy (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1957

Bosted: Bydel Nordstrand

Olsson, Ragni (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 03 15 59

Født: 1983

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Kutal, Gülay (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 60 47 78

Født: 1963

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Wilmann, Odd Nikolai (Uavhengig)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 63 79 19

Født: 1945

Bosted: Bydel Alna

Eriksen, Jan (Uavhengig)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1962

Bosted: Bydel Østensjø

Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 05 41 47

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordstrand

Jacobsen, Geir Ugland (Uavhengig)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 90 18 30 00

Født: 1957

Bosted: Bydel Nordre Aker