Til innhold
Bystyrets utvalg

Finansutvalget


Inger Kvannes

utvalgssekretær

Telefon: 452 74 717

E-post:

Elin Frager

førstekonsulent

E-post:

Finansutvalget

Finansutvalget har ansvar for:

  • budsjett (økonomiplan og årsbudsjett)
  • regnskap
  • årsberetninger
  • skatter, avgifter og andre inntekter
  • låneopptak
  • tilleggsbevilgninger og andre budsjettjusteringer
  • forvaltnings­messige, administrative og personalmessige spørsmål
  • revisjonsmerknader og innstillinger fra kontrollutvalget
  • saker om salg/kjøp, leie/bortleie, feste og forkjøpsrett til fast eiendom samt næringssaker.

Møter

Oversikt over møter i finansutvalget

Møtene i finansutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Medlemmer

Bystyremedlem Frode Jacobsen (A)

Jacobsen, Frode (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1968

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Øystein Sundelin (H)

Sundelin, Øystein (Høyre)

Nestleder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 971 87 062

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Julie Lødrup (A)

Lødrup, Julie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget

Født: 1983

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Nasir Ahmed (A)

Ahmed, Nasir (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1983

Bosted: Bydel Østensjø

Bilde kommer

Skarstein, Birgit (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1989

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Elin Horn Galtung (H)

Galtung, Elin Horn (Høyre)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1945

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyremedlem Morten Steenstrup (H)

Steenstrup, Morten (Høyre)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1953

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Mohammad Shoaib Sultan (MDG)

Sultan, Shoaib Mohammad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget

Telefon: 997 36 409

Født: 1973

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyremedlem Toril Berge Flatabø (V)

Flatabø, Toril Berge (Venstre)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1978

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Peter N. Myhre (F)

Myhre, Peter N. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1954

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV)

Johansen, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 906 61 520

Født: 1950

Bosted: Bydel Alna

Balas, Gro (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1950

Bosted: Bydel Vestre Aker

Olsen, Andreas (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1974

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bayegan-Harlem, Dag (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1977

Bosted: Bydel Vestre Aker

Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1997

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1978

Bosted: Bydel Nordstrand

Madsen, Lars (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1987

Bosted: Bydel Vestre Aker

Rosseland, Kaia Marie (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1989

Bosted: Bydel Grünerløkka

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1988

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Hessen, Dag Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1956

Bosted: Bydel Vestre Aker

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1990

Bosted: Bydel Nordstrand

Arnadottir, Agnes (Venstre)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1986

Bosted: Bydel Nordre Aker

Upadhyay, Ombir (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1957

Bosted: Bydel Stovner

Hansen, Hårek (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Finansutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1968

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Kutal, Gülay (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1963

Bosted: Bydel St. Hanshaugen