Finansutvalget

Møter og aktiviteter

Møtene i finansutvalget er åpne for publikum og sendes direkte på Oslo kommune-TV. Opptaket blir offentlig tilgjengelig. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle.

I tillegg kan organisasjoner eller privatpersoner be om et innspillsmøte med utvalget.

Finansutvalget har ansvar for:

  • kommuneplanenes samfunnsdel

  • budsjettforslag og økonomiplan, klimabudsjett, årsregnskap og årsberetning

  • forvaltningsmessige, administrative og personalmessige saker
  • digitalisering
  • beredskap
  • næringsutvikling, kommunens eierskap
  • kjøp og salg, leie og utleie, festekontrakter, forkjøpssaker og utbyggingsavtaler
  • regionalt og internasjonalt samarbeid

Medlemmer

Portrett av bystyrerepresentant Merete Agerbak-Jensen (H)

Merete Agerbak-Jensen (Høyre)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1967
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Marthe Scharning Lund (A)

Marthe Scharning Lund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1976
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyremedlem Elin Horn Galtung (H)

Elin Horn Galtung (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1945
Bosted
Bydel Ullern
Portrett av bystyremedlem Oscar Christopher Husebye (H)

Oscar Christopher Husebye (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel Vestre Aker
Portrett av bystyrerepresentant André Oktay Dahl (H)

André Oktay Dahl (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Født
1975
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Haakon Gløersen (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1988
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyremedlem Henrik Dahl Jacobsen (A)

Henrik Dahl Jacobsen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1997
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Eivind Trædal (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1985
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyrerepresentant Juni Romero y. C. Berg-Nielsen (MDG)

Juni Romero y. C. Berg-Nielsen (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Telefon
Født
2004
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyrerepresentant Sarah Lilleberg Safavifard (SV)

Sarah Lilleberg Safavifard (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Født
1998
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Eili Vigestad Berge (V)

Eili Vigestad Berge (Venstre)

Medlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1976
Bosted
Bydel Østensjø

Thor Kleppen Sættem (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1970
Bosted
Bydel Frogner

Tobias Lundgaard Strandskog (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1993
Bosted
Bydel Ullern

Sverre Knutsønn Seeberg (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1950
Bosted
Bydel Vestre Aker

Ayna Mousavi (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
2002
Bosted
Bydel Ullern

Ragnhild Berg Nilsen (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1995
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av varamedlem av bystyret Mansoor Hussain (A)

Mansoor Hussain (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1999
Bosted
Bydel Grorud

Katinka Riksfjord Sporsem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1974
Bosted
Bydel Grünerløkka

Bente M. Larsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1964
Bosted
Bydel Nordre Aker

Einar Wilhelmsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1974
Bosted
Bydel Østensjø

Anne Dubrau (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1986
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand

Hans Ole Rian (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1968
Bosted
Bydel Sagene

Una Pasovic (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Finansutvalget
Født
1996
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av Gøril Havro

Gøril Bjerkhol Havro (Venstre)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
1980
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Hans Jacob Huun Thomsen (Venstre)

Varamedlem av Finansutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel Frogner
utvalgssekretær
Inger Kvannes
Telefon
førstekonsulent
Elin Frager