Finansutvalget


Inger Kvannes

utvalgssekretær

Telefon: 45 27 47 17

E-post:

Elin Frager

førstekonsulent

E-post:

Finansutvalget

Finansutvalget har ansvar for:

  • budsjett (økonomiplan og årsbudsjett)
  • regnskap
  • årsberetninger
  • skatter, avgifter og andre inntekter
  • låneopptak
  • tilleggsbevilgninger og andre budsjettjusteringer
  • forvaltnings­messige, administrative og personalmessige spørsmål
  • revisjonsmerknader og innstillinger fra kontrollutvalget
  • saker om salg/kjøp, leie/bortleie, feste og forkjøpsrett til fast eiendom samt næringssaker.

Møter

Møtene i finansutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

 

Finn møter i eInnsyn

 

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 45 02 27 45

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Per Trygve Hoff (H)

Hoff, Per Trygve (Høyre)

Nestleder av Finansutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1954

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Saida Begum (H)

Begum, Saida (Høyre)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1987

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Elin Horn Galtung (H)

Galtung, Elin Horn (Høyre)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 92 08 60 10

Født: 1945

Bosted: Bydel Ullern

Bystyrerepresentant Line Steine Oma (A)

Oma, Line Steine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Eskil Pedersen (A)

Pedersen, Eskil (Arbeiderpartiet)

Medlem av Finansutvalget

Født: 1984

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Arne Olav Haabeth (MDG)

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 98 41 92 84

Født: 1975

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Arvid Ellingsen (SV)

Ellingsen, Arvid (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 95 07 90 56

Født: 1969

Bosted: Bydel Østensjø

Sabina Syed (MDG)

Syed, Sabina (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 91 78 35 59

Født: 1991

Bosted: Bydel Grorud

Bystyrerepresentant Bjørn Revil (FrP)

Revil, Bjørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 99 35 03 39

Født: 1967

Bosted: Bydel Grünerløkka

Solås, Lars Petter (F)

Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

Medlem av Finansutvalget

Telefon: 92 05 41 47

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordstrand

Standal, Bård Næss (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1974

Bosted: Bydel Frogner

Borgundvaag, Bjørgulv Vinje (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 42 29 24

Født: 1975

Bosted: Bydel Bjerke

Göthner, Maria (Høyre)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1990

Bosted: Bydel Sagene

Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 90 47 24 47

Født: 1997

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Al-Samarai, Zaineb (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1987

Bosted: Bydel Nordstrand

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 95 27 63 69

Født: 1967

Bosted: Bydel Stovner

Langmoen, Einy (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1957

Bosted: Bydel Nordstrand

Olsson, Ragni (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 03 15 59

Født: 1983

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Mittet, Siri (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1973

Bosted: Bydel Sagene

Ellingsen, Cato Brunvand (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1972

Bosted: Søndre Nordstrand

Kutal, Gülay (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 60 47 78

Født: 1963

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Wilmann, Odd Nikolai (Uavhengig)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 92 63 79 19

Født: 1945

Bosted: Bydel Alna

Eriksen, Jan (Uavhengig)

Varamedlem av Finansutvalget

Født: 1962

Bosted: Bydel Østensjø

Halvorsen, Glenn (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Finansutvalget

Bosted: Bydel Stovner

Jacobsen, Geir Ugland (Uavhengig)

Varamedlem av Finansutvalget

Telefon: 90 18 30 00

Født: 1957

Bosted: Bydel Nordre Aker